Mazzin
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Mazzin

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่23.7 ตร.กม.
ประชากร511 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย258 (50.5%)
ประชากรหญิง253 (49.5%)
อายุมัธยฐาน39.6
รหัสไปรษณีย์38031

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Mazzin, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
38031Mazzinแคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ73524.9 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Mazzin, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

ประชากร511
ความหนาแน่นของประชากร21.6 / km²
ประชากรชาย258 (50.5%)
ประชากรหญิง253 (49.5%)
อายุมัธยฐาน39.6
อายุมัธยฐานเพศชาย38.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง40.8
ธุรกิจใน Mazzin, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ43
ประชากร (1975)341
ประชากร (2000)438
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +49.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +16.7%

Mazzin

Mazzin (Ladin: Mazin, German: Matzin) is a comune (municipality) in Trentino in the northern Italian region Trentino-Alto Adige/Südtirol, located about 60 km northeast of Trento. the census of 2001, 381 inhabitants out of 440 (86.6%) declared Ladin ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Mazzin