Massignano
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่16.3 ตร.กม.
ประชากร640 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย338 (52.7%)
ประชากรหญิง302 (47.3%)
อายุมัธยฐาน42.9
รหัสไปรษณีย์63061, 63064, 63828

แผนที่แบบโต้ตอบ

(3) รหัสไปรษณีย์ ใน Massignano, แคว้นมาร์เก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
63061Massignanoแคว้นมาร์เก1,57515.6 ตร.กม.
63064Massignanoแคว้นมาร์เก5,24317.9 ตร.กม.
63828Massignanoแคว้นมาร์เก2,00212.3 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Massignano, แคว้นมาร์เก

ประชากร640
ความหนาแน่นของประชากร39.3 / km²
ประชากรชาย338 (52.7%)
ประชากรหญิง302 (47.3%)
อายุมัธยฐาน42.9
อายุมัธยฐานเพศชาย40.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง45.2
ธุรกิจใน Massignano, แคว้นมาร์เก77
ประชากร (1975)613
ประชากร (2000)650
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +4.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -1.5%

Massignano

Massignano is a comune (municipality) in the Province of Ascoli Piceno in the Italian region Marche, located about 70 kilometres (43 mi) southeast of Ancona and about 30 kilometres (19 mi) northeast of Ascoli Piceno. As of 31 December 2004, it had a ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Massignano

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Marina di Altidonaแคว้นมาร์เกอิตาลี2,15463824
Morescoแคว้นมาร์เกอิตาลี30563826
Pedasoแคว้นมาร์เกอิตาลี1,81863016
Ripatransoneแคว้นมาร์เกอิตาลี1,6956306563038