Massa Fermana
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Massa Fermana

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่7.7 ตร.กม.
ประชากร980 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย488 (49.8%)
ประชากรหญิง492 (50.2%)
อายุมัธยฐาน40.8
รหัสไปรษณีย์63834

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Massa Fermana, แคว้นมาร์เก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
63834Massa Fermanaแคว้นมาร์เก9807.7 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Massa Fermana, แคว้นมาร์เก

ประชากร980
ความหนาแน่นของประชากร127.3 / km²
ประชากรชาย488 (49.8%)
ประชากรหญิง492 (50.2%)
อายุมัธยฐาน40.8
อายุมัธยฐานเพศชาย41.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง40.6
ธุรกิจใน Massa Fermana, แคว้นมาร์เก60
ประชากร (1975)917
ประชากร (2000)952
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +6.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +2.9%

Massa Fermana

Massa Fermana is a comune (municipality) in the Province of Fermo in the Italian region Marche, located about 50 kilometres (31 mi) south of Ancona and about 35 kilometres (22 mi) northwest of Ascoli Piceno. parish church of Sts. Lawrence and Sylves..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Massa Fermana

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Faleroneแคว้นมาร์เกอิตาลี50063020
Francavilla d'Eteแคว้นมาร์เกอิตาลี70063815
Loro Picenoแคว้นมาร์เกอิตาลี1,30862020
Monte Vidon Corradoแคว้นมาร์เกอิตาลี35263836