Isola di Fano
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Isola di Fano

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
ประชากร430
รหัสไปรษณีย์61034
ธุรกิจใน Isola di Fano, แคว้นมาร์เก12

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Isola di Fano, แคว้นมาร์เก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
61034Isola di Fanoแคว้นมาร์เก9,883106.7 ตร.กม.

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Fratte Rosaแคว้นมาร์เกอิตาลี52561047
Mombaroccioแคว้นมาร์เกอิตาลี35361024
Orciano di Pesaroแคว้นมาร์เกอิตาลี1,41361038
Serrungarinaแคว้นมาร์เกอิตาลี1786103061036