Iesolo
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Iesolo

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่95 ตร.กม.
ประชากร7,489 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย3,555 (47.5%)
ประชากรหญิง3,934 (52.5%)
อายุมัธยฐาน44
รหัสไปรษณีย์30016

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Iesolo, แคว้นเวเนโต

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
30016Iesoloแคว้นเวเนโต24,93796.8 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Iesolo, แคว้นเวเนโต

ประชากร7,489
ความหนาแน่นของประชากร78.8 / km²
ประชากรชาย3,555 (47.5%)
ประชากรหญิง3,934 (52.5%)
อายุมัธยฐาน44
อายุมัธยฐานเพศชาย43.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง44.6
ธุรกิจใน Iesolo, แคว้นเวเนโต2,368
ประชากร (1975)5,939
ประชากร (2000)6,840
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +26.1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +9.5%

Iesolo

Jesolo (or Iesolo) [ˈjɛːzolo] is a town and comune in the province of Venice, Italy.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Iesolo

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Buranoแคว้นเวเนโตอิตาลี2,65830142
Caorleแคว้นเวเนโตอิตาลี7,51130021
Lido di Iesoloแคว้นเวเนโตอิตาลี10,5233001630017
Musestreแคว้นเวเนโตอิตาลี1,18231056