Genga
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Genga

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่72 ตร.กม.
ประชากร359 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย178 (49.5%)
ประชากรหญิง181 (50.5%)
อายุมัธยฐาน47.6
รหัสไปรษณีย์60040

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Genga, แคว้นมาร์เก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
60040Gengaแคว้นมาร์เก1,79373.1 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Genga, แคว้นมาร์เก

ประชากร359
ความหนาแน่นของประชากร4.99 / km²
ประชากรชาย178 (49.5%)
ประชากรหญิง181 (50.5%)
อายุมัธยฐาน47.6
อายุมัธยฐานเพศชาย48.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง46.7
ธุรกิจใน Genga, แคว้นมาร์เก94
ประชากร (1975)476
ประชากร (2000)398
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -24.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -9.8%

Genga

Genga is a town and comune of province of Ancona in the Italian region of the Marche, on the Sentino river about 7 kilometres (4 mi) downstream and east of Sassoferrato and 12 kilometres (7 mi) north of Fabriano. town is best known as the ancestral ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Genga

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Arceviaแคว้นมาร์เกอิตาลี1,40660011
Castelplanioแคว้นมาร์เกอิตาลี49560031
Poggio San Vicinoแคว้นมาร์เกอิตาลี13062021
Sassoferratoแคว้นมาร์เกอิตาลี3,80660041