Fonzaso
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Fonzaso

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่27.5 ตร.กม.
ประชากร1,623 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย820 (50.5%)
ประชากรหญิง803 (49.5%)
อายุมัธยฐาน45.6
รหัสไปรษณีย์32030

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Fonzaso, แคว้นเวเนโต

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
32030Fonzasoแคว้นเวเนโต15,043304.8 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Fonzaso, แคว้นเวเนโต

ประชากร1,623
ความหนาแน่นของประชากร59.0 / km²
ประชากรชาย820 (50.5%)
ประชากรหญิง803 (49.5%)
อายุมัธยฐาน45.6
อายุมัธยฐานเพศชาย44.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง46.3
ธุรกิจใน Fonzaso, แคว้นเวเนโต154
ประชากร (1975)2,043
ประชากร (2000)1,774
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -20.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -8.5%

Fonzaso

Fonzaso is a comune (municipality) in the Province of Belluno in the Italian region Veneto, located about 80 kilometres (50 mi) northwest of Venice and about 35 kilometres (22 mi) southwest of Belluno. As of 31 December 2004, it had a population of 3..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Fonzaso