Faver
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Faver

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่9.4 ตร.กม.
ประชากร737 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย375 (50.9%)
ประชากรหญิง362 (49.1%)
อายุมัธยฐาน38.4
รหัสไปรษณีย์38092

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Faver, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
38092Faverแคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ733

ข้อมูลสถิติประชากรของ Faver, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

ประชากร737
ความหนาแน่นของประชากร78.4 / km²
ประชากรชาย375 (50.9%)
ประชากรหญิง362 (49.1%)
อายุมัธยฐาน38.4
อายุมัธยฐานเพศชาย38.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง38.2
ธุรกิจใน Faver, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ43
ประชากร (1975)740
ประชากร (2000)731
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -0.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +0.8%

Faver

Faver (German: Fafer) is a comune (municipality) in Trentino in the northern Italian region Trentino-Alto Adige/Südtirol, located about 15 kilometres (9 mi) northeast of Trento. As of 31 December 2004, it had a population of 809 and an area of 9.4 sq..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Faver