Este
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Este

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่32.7 ตร.กม.
ประชากร12,352 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย5,970 (48.3%)
ประชากรหญิง6,382 (51.7%)
อายุมัธยฐาน43.3
รหัสไปรษณีย์35042
รหัสโทรศัพท์429

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Este, แคว้นเวเนโต

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
35042ปาโดวาแคว้นเวเนโต16,49732.7 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Este, แคว้นเวเนโต

ประชากร12,352
ความหนาแน่นของประชากร377.7 / km²
ประชากรชาย5,970 (48.3%)
ประชากรหญิง6,382 (51.7%)
อายุมัธยฐาน43.3
อายุมัธยฐานเพศชาย42.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง43.8
ธุรกิจใน Este, แคว้นเวเนโต1,426
ประชากร (1975)13,902
ประชากร (2000)12,857
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -11.1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -3.9%

Este

Este (/ˈɛstiː/; Italian: [ˈɛste]) is a town and comune of the Province of Padua, in the Veneto region of northern Italy. It is situated at the foot of the Euganei Hills. The town is a centre for farming, crafts and industry worthy of note.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Este

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Arquà Petrarcaแคว้นเวเนโตอิตาลี87835032
Montegrotto Termeแคว้นเวเนโตอิตาลี10,27635036
Salettoแคว้นเวเนโตอิตาลี1,5923504535046
Solesinoแคว้นเวเนโตอิตาลี6,79435047