Cupra Marittima
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Cupra Marittima

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่17.2 ตร.กม.
ประชากร4,177 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย2,083 (49.9%)
ประชากรหญิง2,094 (50.1%)
อายุมัธยฐาน40.8
รหัสไปรษณีย์63012

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Cupra Marittima, แคว้นมาร์เก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
63012Cupra Marittimaแคว้นมาร์เก4,107

ข้อมูลสถิติประชากรของ Cupra Marittima, แคว้นมาร์เก

ประชากร4,177
ความหนาแน่นของประชากร242.8 / km²
ประชากรชาย2,083 (49.9%)
ประชากรหญิง2,094 (50.1%)
อายุมัธยฐาน40.8
อายุมัธยฐานเพศชาย39.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง41.7
ธุรกิจใน Cupra Marittima, แคว้นมาร์เก400
ประชากร (1975)3,422
ประชากร (2000)3,844
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +22.1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +8.7%

Cupra Marittima

Cupra Marittima (Latin: Cupra Maritima) is a comune (municipality) in the Province of Ascoli Piceno in the Italian region Marche, located about 70 kilometres (43 mi) southeast of Ancona and about 30 kilometres (19 mi) northeast of Ascoli Piceno. As o..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Cupra Marittima

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Grottammareแคว้นมาร์เกอิตาลี14,572630376301363039
Massignanoแคว้นมาร์เกอิตาลี492630616306463828
Pedasoแคว้นมาร์เกอิตาลี1,81863016
Ripatransoneแคว้นมาร์เกอิตาลี1,6956306563038