Conegliano
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Conegliano

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่36 ตร.กม.
ประชากร28,500 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย13,866 (48.7%)
ประชากรหญิง14,634 (51.3%)
อายุมัธยฐาน42.6
รหัสไปรษณีย์31015
รหัสโทรศัพท์438

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Conegliano, แคว้นเวเนโต

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
31015Scomigoแคว้นเวเนโต34,04636.5 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Conegliano, แคว้นเวเนโต

ประชากร28,500
ความหนาแน่นของประชากร791.7 / km²
ประชากรชาย13,866 (48.7%)
ประชากรหญิง14,634 (51.3%)
อายุมัธยฐาน42.6
อายุมัธยฐานเพศชาย41.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง43.7
ธุรกิจใน Conegliano, แคว้นเวเนโต2,917
ประชากร (1975)29,658
ประชากร (2000)28,493
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -3.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +0%

Conegliano

Conegliano (Italian: [koneʎˈʎaːno]; Venetian: Conejan) is a town and comune of the Veneto region, Italy, in the province of Treviso, about 30 kilometres (19 mi) north by rail from the town of Treviso. The population of the city is of around 36,000 pe..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Conegliano

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Codognèแคว้นเวเนโตอิตาลี2,84031013
Orsagoแคว้นเวเนโตอิตาลี3,53331016
San Michele di Piaveแคว้นเวเนโตอิตาลี1,12231010
Scomigoแคว้นเวเนโตอิตาลี1,22231015