Ciampino
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Ciampino

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่11 ตร.กม.
ประชากร47,885 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย23,250 (48.6%)
ประชากรหญิง24,635 (51.4%)
อายุมัธยฐาน40.7
รหัสไปรษณีย์00043

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Ciampino, แคว้นลาซีโอ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
00043Ciampinoแคว้นลาซีโอ35,50512.9 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Ciampino, แคว้นลาซีโอ

ประชากร47,885
ความหนาแน่นของประชากร4,353 / km²
ประชากรชาย23,250 (48.6%)
ประชากรหญิง24,635 (51.4%)
อายุมัธยฐาน40.7
อายุมัธยฐานเพศชาย40.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง41.2
ธุรกิจใน Ciampino, แคว้นลาซีโอ2,083
ประชากร (1975)38,710
ประชากร (2000)43,804
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +23.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +9.3%

Ciampino

Ciampino is a town and comune in the province of Rome, Lazio, Italy. It was a frazione of Marino until 1974, when it became a comune; it obtained the city status (being therefore officially known as Città di Ciampino) in 2004 by presidential decree.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Ciampino

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Armettaแคว้นลาซีโออิตาลี1,16600078
Castel Gandolfoแคว้นลาซีโออิตาลี3,69400073
Monte Porzio Catoneแคว้นลาซีโออิตาลี6,82100078
Pavonaแคว้นลาซีโออิตาลี4,76600041