Chiaserna
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Chiaserna

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
ประชากร314 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์61044

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Chiaserna, แคว้นมาร์เก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
61044Chiasernaแคว้นมาร์เก2,26383 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Chiaserna, แคว้นมาร์เก

ประชากร314

Chiaserna

Chiaserna is a small fraction of the City of Cantiano in province of Pesaro and Urbino in the Region Marche.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Chiaserna

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Monte Grimanoแคว้นอุมเบรียอิตาลี1,17806026
Sassoferratoแคว้นมาร์เกอิตาลี3,80660041
Sigilloแคว้นอุมเบรียอิตาลี2,19206028
Villa Col dei Canaliแคว้นอุมเบรียอิตาลี2590602106027