Ceregnano
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Ceregnano

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่30 ตร.กม.
ประชากร1,161 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย569 (49%)
ประชากรหญิง592 (51%)
อายุมัธยฐาน42
รหัสไปรษณีย์45010

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Ceregnano, แคว้นเวเนโต

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
45010Ceregnanoแคว้นเวเนโต20,070203.8 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Ceregnano, แคว้นเวเนโต

ประชากร1,161
ความหนาแน่นของประชากร38.7 / km²
ประชากรชาย569 (49%)
ประชากรหญิง592 (51%)
อายุมัธยฐาน42
อายุมัธยฐานเพศชาย42.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง41.4
ธุรกิจใน Ceregnano, แคว้นเวเนโต103
ประชากร (1975)1,637
ประชากร (2000)1,307
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -29.1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -11.2%

Ceregnano

Ceregnano is a comune (municipality) in the Province of Rovigo in the Italian region Veneto, located about 60 kilometres (37 mi) southwest of Venice and about 8 kilometres (5 mi) southeast of Rovigo. As of 31 December 2004, it had a population of 3,9..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Ceregnano

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Adriaแคว้นเวเนโตอิตาลี12,98642645011
Conaแคว้นเวเนโตอิตาลี37335021
RoEmilia-Romagnaอิตาลี1,47344039
Solesinoแคว้นเวเนโตอิตาลี6,79435047