Carpineto Romano
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Carpineto Romano

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่84.5 ตร.กม.
ประชากร2,835 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,427 (50.3%)
ประชากรหญิง1,408 (49.7%)
อายุมัธยฐาน43.8
รหัสไปรษณีย์00032

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Carpineto Romano, แคว้นลาซีโอ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
00032Carpineto Romanoแคว้นลาซีโอ4,48784.5 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Carpineto Romano, แคว้นลาซีโอ

ประชากร2,835
ความหนาแน่นของประชากร33.6 / km²
ประชากรชาย1,427 (50.3%)
ประชากรหญิง1,408 (49.7%)
อายุมัธยฐาน43.8
อายุมัธยฐานเพศชาย42.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง45
ธุรกิจใน Carpineto Romano, แคว้นลาซีโอ93
ประชากร (1975)4,035
ประชากร (2000)3,166
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -29.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -10.5%

Carpineto Romano

Carpineto Romano is a comune (municipality) in the Province of Rome in the Italian region Lazio, located about 60 kilometres (37 miles) southeast of Rome. was the birthplace of Pope Leo XIII. Romano borders the following municipalities: Bassiano, G..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Carpineto Romano

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Montelanicoแคว้นลาซีโออิตาลี1,71500030
Moroloแคว้นลาซีโออิตาลี63403017
Normaแคว้นลาซีโออิตาลี3,47304010
Patricaแคว้นลาซีโออิตาลี47103019