Canazei
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Canazei

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่67.3 ตร.กม.
ประชากร820 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย374 (45.6%)
ประชากรหญิง446 (54.4%)
อายุมัธยฐาน36.8
รหัสไปรษณีย์38032

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Canazei, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
38032Canazeiแคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ1,91667 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Canazei, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

ประชากร820
ความหนาแน่นของประชากร12.2 / km²
ประชากรชาย374 (45.6%)
ประชากรหญิง446 (54.4%)
อายุมัธยฐาน36.8
อายุมัธยฐานเพศชาย37.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง36.6
ธุรกิจใน Canazei, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ586
ประชากร (1975)836
ประชากร (2000)767
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -1.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +6.9%

Canazei

Canazei (Ladin: Cianacèi, German: Kanetschei, Kanzenei or Kanascheid) is a comune (municipality) in Trentino in the northern Italian region Trentino-Alto Adige/Südtirol, located in the upper part of the Val di Fassa, about 110 kilometres (68 mi) nort..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Canazei