Calavino
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Calavino

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่12.8 ตร.กม.
ประชากร568 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย302 (53.3%)
ประชากรหญิง266 (46.7%)
อายุมัธยฐาน40.5
รหัสไปรษณีย์38072

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Calavino, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
38072

ข้อมูลสถิติประชากรของ Calavino, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

ประชากร568
ความหนาแน่นของประชากร44.4 / km²
ประชากรชาย302 (53.3%)
ประชากรหญิง266 (46.7%)
อายุมัธยฐาน40.5
อายุมัธยฐานเพศชาย40
อายุมัธยฐานเพศหญิง41.1
ธุรกิจใน Calavino, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ69
ประชากร (1975)285
ประชากร (2000)437
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +99.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +30%

Calavino

Calavino (German: Kalfein) is a comune (municipality) in Trentino in the northern Italian region Trentino-Alto Adige/Südtirol, located about 18 kilometres (11 mi) west of Trento. As of 31 December 2004, it had a population of 1,365 and an area of 12...  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Calavino