Bronzolo
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Bronzolo

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่7.4 ตร.กม.
ประชากร2,597 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,312 (50.5%)
ประชากรหญิง1,285 (49.5%)
อายุมัธยฐาน39.9
รหัสไปรษณีย์39051

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Bronzolo, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
39051Bronzoloแคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ3,75520.7 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Bronzolo, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ

ประชากร2,597
ความหนาแน่นของประชากร350.9 / km²
ประชากรชาย1,312 (50.5%)
ประชากรหญิง1,285 (49.5%)
อายุมัธยฐาน39.9
อายุมัธยฐานเพศชาย39.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง40
ธุรกิจใน Bronzolo, แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจ97
ประชากร (1975)1,607
ประชากร (2000)2,156
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +61.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +20.5%

Bronzolo

Bronzolo (German: Branzoll) is a comune (municipality) in South Tyrol in northern Italy, located about 11 kilometres (7 mi) south of the city of Bolzano. It is one of only five mainly Italian speaking municipalities in South Tyrol.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Bronzolo