Asigliano Veneto
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Asigliano Veneto

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่8 ตร.กม.
ประชากร901 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย463 (51.4%)
ประชากรหญิง438 (48.6%)
อายุมัธยฐาน40.4
รหัสไปรษณีย์36026

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Asigliano Veneto, แคว้นเวเนโต

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
36026Asigliano Venetoแคว้นเวเนโต4,48628.4 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Asigliano Veneto, แคว้นเวเนโต

ประชากร901
ความหนาแน่นของประชากร112.6 / km²
ประชากรชาย463 (51.4%)
ประชากรหญิง438 (48.6%)
อายุมัธยฐาน40.4
อายุมัธยฐานเพศชาย40.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง40.3
ธุรกิจใน Asigliano Veneto, แคว้นเวเนโต46
ประชากร (1975)869
ประชากร (2000)886
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +3.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +1.7%

Asigliano Veneto

Asigliano Veneto is a town and comune in the province of Vicenza, Veneto, Italy.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Asigliano Veneto

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Lonigoแคว้นเวเนโตอิตาลี12,11036045
Montagnanaแคว้นเวเนโตอิตาลี8,00035044
Salettoแคว้นเวเนโตอิตาลี1,5923504535046
Villagaแคว้นเวเนโตอิตาลี15136021