Arsoli
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Arsoli

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่12.1 ตร.กม.
ประชากร1,359 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย658 (48.4%)
ประชากรหญิง701 (51.6%)
อายุมัธยฐาน40.6
รหัสไปรษณีย์00023

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Arsoli, แคว้นลาซีโอ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
00023Arsoliแคว้นลาซีโอ1,66212.1 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Arsoli, แคว้นลาซีโอ

ประชากร1,359
ความหนาแน่นของประชากร112.0 / km²
ประชากรชาย658 (48.4%)
ประชากรหญิง701 (51.6%)
อายุมัธยฐาน40.6
อายุมัธยฐานเพศชาย38.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง42.1
ธุรกิจใน Arsoli, แคว้นลาซีโอ46
ประชากร (1975)1,125
ประชากร (2000)1,261
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +20.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +7.8%

Arsoli

Arsoli is a town and comune in the Metropolitan City of Rome, central Italy. fair held on St. Bartholomew's Day at Arsoli is one of the oldest attested fairs of the region.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Arsoli

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Anticoli Corradoแคว้นลาซีโออิตาลี88600022
Rocca Canteranoแคว้นลาซีโออิตาลี17900020
Rocca di Botteแคว้นอาบรุซโซอิตาลี69567066
Roccagiovineแคว้นลาซีโออิตาลี28000029