Arquà Petrarca
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Arquà Petrarca

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่12.5 ตร.กม.
ประชากร1,025 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย520 (50.8%)
ประชากรหญิง505 (49.2%)
อายุมัธยฐาน42.7
รหัสไปรษณีย์35032

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Arquà Petrarca, แคว้นเวเนโต

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
35032Arquà Petrarcaแคว้นเวเนโต1,85512.5 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Arquà Petrarca, แคว้นเวเนโต

ประชากร1,025
ความหนาแน่นของประชากร81.9 / km²
ประชากรชาย520 (50.8%)
ประชากรหญิง505 (49.2%)
อายุมัธยฐาน42.7
อายุมัธยฐานเพศชาย42.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง42.4
ธุรกิจใน Arquà Petrarca, แคว้นเวเนโต116
ประชากร (1975)1,293
ประชากร (2000)1,096
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -20.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -6.5%

Arquà Petrarca

Arquà Petrarca [arˈkwa ppeˈtrarka] is a town and municipality (comune) in northeastern Italy, in the Veneto region, in the province of Padua. As of 2007 the estimated population of Arquà Petrarca was 1,835. The town is part of the club The most beaut..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Arquà Petrarca

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Esteแคว้นเวเนโตอิตาลี14,62942935042
Monseliceแคว้นเวเนโตอิตาลี12,62335043
Montegrotto Termeแคว้นเวเนโตอิตาลี10,27635036
Solesinoแคว้นเวเนโตอิตาลี6,79435047