Arcevia
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Arcevia

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่126.2 ตร.กม.
ประชากร891 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย475 (53.3%)
ประชากรหญิง416 (46.7%)
อายุมัธยฐาน42.4
รหัสไปรษณีย์60011

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Arcevia, แคว้นมาร์เก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
60011Arceviaแคว้นมาร์เก4,718128 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Arcevia, แคว้นมาร์เก

ประชากร891
ความหนาแน่นของประชากร7.06 / km²
ประชากรชาย475 (53.3%)
ประชากรหญิง416 (46.7%)
อายุมัธยฐาน42.4
อายุมัธยฐานเพศชาย40.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง44.6
ธุรกิจใน Arcevia, แคว้นมาร์เก236
ประชากร (1975)1,255
ประชากร (2000)1,017
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -29%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -12.4%

Arcevia

Arcevia is a comune in the Province of Ancona of the region of Marche, Italy.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Arcevia

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Castelplanioแคว้นมาร์เกอิตาลี49560031
Fratte Rosaแคว้นมาร์เกอิตาลี52561047
Gengaแคว้นมาร์เกอิตาลี10860040
Poggio San Vicinoแคว้นมาร์เกอิตาลี13062021