Adria
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Adria

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่113.5 ตร.กม.
ประชากร12,405 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย6,084 (49%)
ประชากรหญิง6,321 (51%)
อายุมัธยฐาน43.8
รหัสไปรษณีย์45011
รหัสโทรศัพท์426

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Adria, แคว้นเวเนโต

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
45011Adriaแคว้นเวเนโต19,764113.7 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Adria, แคว้นเวเนโต

ประชากร12,405
ความหนาแน่นของประชากร109.3 / km²
ประชากรชาย6,084 (49%)
ประชากรหญิง6,321 (51%)
อายุมัธยฐาน43.8
อายุมัธยฐานเพศชาย42.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง44.6
ธุรกิจใน Adria, แคว้นเวเนโต1,145
ประชากร (1975)14,460
ประชากร (2000)13,069
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -14.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -5.1%

Adria

Adria is a town and comune in the province of Rovigo in the Veneto region of Northern Italy, situated between the mouths of the rivers Adige and Po. The remains of the Etruscan city of Atria or Hatria are to be found below the modern city, three to f..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Adria

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Ceregnanoแคว้นเวเนโตอิตาลี1,25345010
Conaแคว้นเวเนโตอิตาลี37335021
Correzzolaแคว้นเวเนโตอิตาลี58635029
PontelangorinoEmilia-Romagnaอิตาลี1,03344021