Acqualagna
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Acqualagna

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่50.8 ตร.กม.
ประชากร2,873 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,435 (50%)
ประชากรหญิง1,438 (50%)
อายุมัธยฐาน38
รหัสไปรษณีย์61041

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Acqualagna, แคว้นมาร์เก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
61041Acqualagnaแคว้นมาร์เก4,13050.7 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Acqualagna, แคว้นมาร์เก

ประชากร2,873
ความหนาแน่นของประชากร56.6 / km²
ประชากรชาย1,435 (50%)
ประชากรหญิง1,438 (50%)
อายุมัธยฐาน38
อายุมัธยฐานเพศชาย37.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง38.1
ธุรกิจใน Acqualagna, แคว้นมาร์เก258
ประชากร (1975)2,329
ประชากร (2000)2,652
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +23.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +8.3%

Acqualagna

Acqualagna is a comune (municipality) in the Province of Pesaro e Urbino in the Italian region Marche, located about 70 kilometres (43 mi) west of Ancona and about 40 kilometres (25 mi) southwest of Pesaro. As of 31 December 2004, it had a population..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Acqualagna

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Cagliแคว้นมาร์เกอิตาลี5,09461043
Isola di Fanoแคว้นมาร์เกอิตาลี43061034
Piobbicoแคว้นมาร์เกอิตาลี1,72761046
อูร์บีโนแคว้นมาร์เกอิตาลี5,85872261029