แคว้นเวเนโต
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

แคว้นเวเนโต

แคว้นเวเนโต (ละติน: Venetia, เวเนเทียน: Vèneto) เป็นแคว้นหนึ่งใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 18,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 4.8 ล้านคน มีเมืองหลวงคือเมืองเวนิส ครั้งหนึ่งเคยเป็นแผ่นดินของสาธารณรัฐเวนิส ในปัจจุบันแคว้นเวเนโตเป็นแคว้นที่ม..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย แคว้นเวเนโต