เวโรนา
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(39) รหัสไปรษณีย์ ใน เวโรนา

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน เวโรนา
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่206.6 ตร.กม.
ประชากร212,803 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย102,806 (48.3%)
ประชากรหญิง109,997 (51.7%)
อายุมัธยฐาน42.3
รหัสไปรษณีย์37013, 37018, 37019 (36 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์45

แผนที่แบบโต้ตอบ

(39) รหัสไปรษณีย์ ใน เวโรนา, แคว้นเวเนโต

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
37013เวโรนาแคว้นเวเนโต8,17447.2 ตร.กม.
37018เวโรนาแคว้นเวเนโต3,79170.2 ตร.กม.
37019เวโรนาแคว้นเวเนโต9,80315.4 ตร.กม.
37022เวโรนาแคว้นเวเนโต4,23134.2 ตร.กม.
37023เวโรนาแคว้นเวเนโต11,07549.6 ตร.กม.
37025เวโรนาแคว้นเวเนโต
37028เวโรนาแคว้นเวเนโต2,11536.7 ตร.กม.
37030เวโรนาแคว้นเวเนโต37,560228.7 ตร.กม.
37031เวโรนาแคว้นเวเนโต5,40725.1 ตร.กม.
37036เวโรนาแคว้นเวเนโต14,50334.7 ตร.กม.
37040เวโรนาแคว้นเวเนโต28,435147.4 ตร.กม.
37045เวโรนาแคว้นเวเนโต24,88179.3 ตร.กม.
37053เวโรนาแคว้นเวเนโต16,47670.3 ตร.กม.
37055เวโรนาแคว้นเวเนโต6,27442.7 ตร.กม.
37056เวโรนาแคว้นเวเนโต3,61730.9 ตร.กม.
37057เวโรนาแคว้นเวเนโต24,71019.1 ตร.กม.
37059เวโรนาแคว้นเวเนโต15,50455 ตร.กม.
37068เวโรนาแคว้นเวเนโต10,71230.8 ตร.กม.
37100เวโรนาแคว้นเวเนโต
37121เวโรนาแคว้นเวเนโต9,1861.139 ตร.กม.
37122เวโรนาแคว้นเวเนโต6,0161.185 ตร.กม.
37123เวโรนาแคว้นเวเนโต5,1540.832 ตร.กม.
37124เวโรนาแคว้นเวเนโต13,7637.1 ตร.กม.
37125เวโรนาแคว้นเวเนโต2,9008.1 ตร.กม.
37126เวโรนาแคว้นเวเนโต10,3591.093 ตร.กม.
37127เวโรนาแคว้นเวเนโต3,4975.8 ตร.กม.
37128เวโรนาแคว้นเวเนโต4,2004.867 ตร.กม.
37129เวโรนาแคว้นเวเนโต9,0001.463 ตร.กม.
37131เวโรนาแคว้นเวเนโต26,6604.954 ตร.กม.
37132เวโรนาแคว้นเวเนโต16,01116.1 ตร.กม.
37133เวโรนาแคว้นเวเนโต7,5015.1 ตร.กม.
37134เวโรนาแคว้นเวเนโต11,8896.4 ตร.กม.
37135เวโรนาแคว้นเวเนโต23,09427.6 ตร.กม.
37136เวโรนาแคว้นเวเนโต15,8817.7 ตร.กม.
37137เวโรนาแคว้นเวเนโต9,2558.1 ตร.กม.
37138เวโรนาแคว้นเวเนโต38,7797.7 ตร.กม.
37139เวโรนาแคว้นเวเนโต18,08824.2 ตร.กม.
37141เวโรนาแคว้นเวเนโต8,90139.7 ตร.กม.
37142เวโรนาแคว้นเวเนโต9,59419.6 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ เวโรนา, แคว้นเวเนโต

ประชากร212,803
ความหนาแน่นของประชากร1,029 / km²
ประชากรชาย102,806 (48.3%)
ประชากรหญิง109,997 (51.7%)
อายุมัธยฐาน42.3
อายุมัธยฐานเพศชาย41.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง43.3
ธุรกิจใน เวโรนา, แคว้นเวเนโต18,802
ประชากร (1975)227,504
ประชากร (2000)217,507
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -6.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -2.2%

เวโรนา

(อังกฤษ: Verona) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเวโรนา แคว้นเวเนโตในประเทศอิตาลี เวโรนาเป็นหนึ่งในเจ็ดเมืองหลวงของทางตอนเหนือของอิตาลี เวโรนาเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยเหตุที่มีความสำคัญทางศิลปะและวัฒนธรรมที่เห็นได้งานนิทรรศการประจำปีหลายงาน โรงละคร ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย เวโรนา