ฟลอเรนซ์
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(38) รหัสไปรษณีย์ ใน ฟลอเรนซ์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ฟลอเรนซ์
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่102.4 ตร.กม.
ประชากร340,872 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย163,309 (47.9%)
ประชากรหญิง177,563 (52.1%)
อายุมัธยฐาน43.3
รหัสไปรษณีย์50010, 50012, 50013 (35 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์55

แผนที่แบบโต้ตอบ

(38) รหัสไปรษณีย์ ใน ฟลอเรนซ์, แคว้นทัสกานี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
50010ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี
50012ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี25,82373.9 ตร.กม.
50013ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี43,56328.6 ตร.กม.
50018ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี47,12759.6 ตร.กม.
50021ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี4,41165.9 ตร.กม.
50022ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี11,706166.8 ตร.กม.
50025ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี13,587124.9 ตร.กม.
50036ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี5,10957.5 ตร.กม.
50038ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี9,922114.7 ตร.กม.
50039ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี8,475138.8 ตร.กม.
50050ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี26,817260.5 ตร.กม.
50052ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี15,73375.2 ตร.กม.
50053ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี47,60062.3 ตร.กม.
50054ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี23,04265.4 ตร.กม.
50058ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี19,33418.8 ตร.กม.
50059ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี14,09454.4 ตร.กม.
50064ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี3,8921.775 ตร.กม.
50067ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี9,17254.2 ตร.กม.
50100ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี
50121ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี10,9481.208 ตร.กม.
50122ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี7,2590.939 ตร.กม.
50123ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี8,5711.322 ตร.กม.
50125ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี18,47213.2 ตร.กม.
50126ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี24,9135.8 ตร.กม.
50127ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี38,5458.6 ตร.กม.
50129ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี10,0921.278 ตร.กม.
50131ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี7,7440.781 ตร.กม.
50132ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี8,8030.827 ตร.กม.
50133ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี12,4493.135 ตร.กม.
50134ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี16,8381.758 ตร.กม.
50136ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี17,9732.665 ตร.กม.
50137ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี12,6581.843 ตร.กม.
50139ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี7,94910.1 ตร.กม.
50141ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี16,6797.7 ตร.กม.
50142ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี46,48912.4 ตร.กม.
50143ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี18,5563.313 ตร.กม.
50144ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี17,9353.082 ตร.กม.
50145ฟลอเรนซ์แคว้นทัสกานี19,3785.6 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ ฟลอเรนซ์, แคว้นทัสกานี

ประชากร340,872
ความหนาแน่นของประชากร3,328 / km²
ประชากรชาย163,309 (47.9%)
ประชากรหญิง177,563 (52.1%)
อายุมัธยฐาน43.3
อายุมัธยฐานเพศชาย42.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง44.2
ธุรกิจใน ฟลอเรนซ์, แคว้นทัสกานี36,086
ประชากร (1975)353,996
ประชากร (2000)344,804
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -3.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -1.1%

ฟลอเรนซ์

ฟลอเรนซ์ (อังกฤษ: Florence) หรือ ฟีเรนเซ (อิตาลี: Firenze) เป็นเมืองหลวงของแคว้นทัสกานีและมณฑลฟลอเรนซ์ในประเทศอิตาลี ่าง ค.ศ. 1865 ถึง ค.ศ. 1870 ฟลอเรนซ์ก็เป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรอิตาลี ฟลอเรนซ์ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน มีประชากรประมาณ 400,000 คนและอีก 200..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ฟลอเรนซ์