ปาโดวา
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(36) รหัสไปรษณีย์ ใน ปาโดวา

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ปาโดวา
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่92.8 ตร.กม.
ประชากร202,764 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย97,719 (48.2%)
ประชากรหญิง105,045 (51.8%)
อายุมัธยฐาน43
รหัสไปรษณีย์35010, 35011, 35013 (33 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์49

แผนที่แบบโต้ตอบ

(36) รหัสไปรษณีย์ ใน ปาโดวา, แคว้นเวเนโต

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
35010ปาโดวาแคว้นเวเนโต182,165392.7 ตร.กม.
35011ปาโดวาแคว้นเวเนโต15,38225.6 ตร.กม.
35013ปาโดวาแคว้นเวเนโต20,35536.4 ตร.กม.
35016ปาโดวาแคว้นเวเนโต10,92340.5 ตร.กม.
35018ปาโดวาแคว้นเวเนโต13,64924.3 ตร.กม.
35019ปาโดวาแคว้นเวเนโต8,64711.1 ตร.กม.
35022ปาโดวาแคว้นเวเนโต4,48821.6 ตร.กม.
35023ปาโดวาแคว้นเวเนโต3,55235 ตร.กม.
35028ปาโดวาแคว้นเวเนโต19,53935.7 ตร.กม.
35030ปาโดวาแคว้นเวเนโต73,114192.1 ตร.กม.
35034ปาโดวาแคว้นเวเนโต3,08524 ตร.กม.
35042ปาโดวาแคว้นเวเนโต16,49732.7 ตร.กม.
35043ปาโดวาแคว้นเวเนโต17,25550.6 ตร.กม.
35048ปาโดวาแคว้นเวเนโต4,17419.7 ตร.กม.
35100ปาโดวาแคว้นเวเนโต
35121ปาโดวาแคว้นเวเนโต4,0470.822 ตร.กม.
35122ปาโดวาแคว้นเวเนโต3,6170.545 ตร.กม.
35123ปาโดวาแคว้นเวเนโต6,8721.239 ตร.กม.
35124ปาโดวาแคว้นเวเนโต12,8278.6 ตร.กม.
35125ปาโดวาแคว้นเวเนโต9,6942.661 ตร.กม.
35126ปาโดวาแคว้นเวเนโต6,9051.282 ตร.กม.
35127ปาโดวาแคว้นเวเนโต17,97517.6 ตร.กม.
35128ปาโดวาแคว้นเวเนโต10,9473.109 ตร.กม.
35129ปาโดวาแคว้นเวเนโต19,30410.6 ตร.กม.
35131ปาโดวาแคว้นเวเนโต5,4532.21 ตร.กม.
35132ปาโดวาแคว้นเวเนโต9,9861.566 ตร.กม.
35133ปาโดวาแคว้นเวเนโต10,5623.253 ตร.กม.
35134ปาโดวาแคว้นเวเนโต11,6861.474 ตร.กม.
35135ปาโดวาแคว้นเวเนโต12,1517 ตร.กม.
35136ปาโดวาแคว้นเวเนโต17,32112.1 ตร.กม.
35137ปาโดวาแคว้นเวเนโต4,6160.634 ตร.กม.
35138ปาโดวาแคว้นเวเนโต6,1031.955 ตร.กม.
35139ปาโดวาแคว้นเวเนโต2,8530.465 ตร.กม.
35141ปาโดวาแคว้นเวเนโต8,6001.645 ตร.กม.
35142ปาโดวาแคว้นเวเนโต14,86210 ตร.กม.
35143ปาโดวาแคว้นเวเนโต7,8104.418 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ ปาโดวา, แคว้นเวเนโต

ประชากร202,764
ความหนาแน่นของประชากร2,183 / km²
ประชากรชาย97,719 (48.2%)
ประชากรหญิง105,045 (51.8%)
อายุมัธยฐาน43
อายุมัธยฐานเพศชาย41.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง44.1
ธุรกิจใน ปาโดวา, แคว้นเวเนโต18,998
ประชากร (1975)207,887
ประชากร (2000)203,946
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -2.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -0.6%

ปาโดวา

แพดัว (อังกฤษ: Padua) หรือ ปาโดวา (อิตาลี: Padova) เป็นเมืองในแคว้นเวเนโตที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี แพดัวเป็นเมืองหลวงของจังหวัดแพดัว และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการโทรคมนาคมของบริเวณนี้ แพดัวมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 212,500 คน (ถึง 2008) บางครั้งแ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ปาโดวา