ปาแลร์โม
เมืองใกล้เคียง
ประเทศอิตาลี 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(33) รหัสไปรษณีย์ ใน ปาแลร์โม

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ปาแลร์โม
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่158.9 ตร.กม.
ประชากร632,587 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย307,862 (48.7%)
ประชากรหญิง324,724 (51.3%)
อายุมัธยฐาน39.1
รหัสไปรษณีย์90011, 90037, 90046 (30 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์91

แผนที่แบบโต้ตอบ

(33) รหัสไปรษณีย์ ใน ปาแลร์โม, แคว้นปกครองตนเองซิซิลี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
90011ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี53,41829.8 ตร.กม.
90037ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี5,84864.6 ตร.กม.
90046ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี39,566526.3 ตร.กม.
90049ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี10,97219.7 ตร.กม.
90100ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี
90121ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี16,7419.3 ตร.กม.
90122ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี
90123ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี31,5242.973 ตร.กม.
90124ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี48,06314.6 ตร.กม.
90125ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี21,8355.1 ตร.กม.
90126ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี10,84910.2 ตร.กม.
90127ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี18,2451.398 ตร.กม.
90128ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี20,2992.853 ตร.กม.
90129ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี29,5463.502 ตร.กม.
90131ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี12,0093.699 ตร.กม.
90132ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี
90133ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี12,6551.905 ตร.กม.
90134ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี21,0931.404 ตร.กม.
90135ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี75,73719.4 ตร.กม.
90136ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี11,1968.1 ตร.กม.
90137ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี
90138ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี19,1830.937 ตร.กม.
90139ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี11,2470.83 ตร.กม.
90141ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี15,0741.053 ตร.กม.
90142ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี30,0379.3 ตร.กม.
90143ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี22,3871.727 ตร.กม.
90144ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี29,8402.009 ตร.กม.
90145ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี70,0147.6 ตร.กม.
90146ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี71,61124 ตร.กม.
90147ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี19,81513.7 ตร.กม.
90148ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี
90149ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี5,0356.4 ตร.กม.
90151ปาแลร์โมแคว้นปกครองตนเองซิซิลี11,3208.7 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ ปาแลร์โม, แคว้นปกครองตนเองซิซิลี

ประชากร632,587
ความหนาแน่นของประชากร3,981 / km²
ประชากรชาย307,862 (48.7%)
ประชากรหญิง324,724 (51.3%)
อายุมัธยฐาน39.1
อายุมัธยฐานเพศชาย37.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง40.4
ธุรกิจใน ปาแลร์โม, แคว้นปกครองตนเองซิซิลี30,617
ประชากร (1975)794,476
ประชากร (2000)686,450
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -20.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -7.8%

ปาแลร์โม

ปาแลร์โม (อิตาลี:  Palermo ; ซิซิลี: Palermu) เป็นเมืองเก่าทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี และเป็นเมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองซิซิลี การเดินทางเข้าเมืองสะดวกสบาย มีรถไฟมาเทียบท่าถึงที่ ข้ามถนนสายหลัก พบโรงแรมหลายระดับให้เลือกเข้าพั ์โมเป็นเมืองที่มีประวัติยาวนานย้อน..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ปาแลร์โม