(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Nightcliff

ช่วงเวลาเวลาออสเตรเลียกลาง
พื้นที่1.451 ตร.กม.
ประชากร3,801 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,885 (49.6%)
ประชากรหญิง1,916 (50.4%)
อายุมัธยฐาน35.6
รหัสไปรษณีย์0814

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Nightcliff, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
0814Nightcliffนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี3,357

ข้อมูลสถิติประชากรของ Nightcliff, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี

ประชากร3,801
ความหนาแน่นของประชากร2,619 / km²
ประชากรชาย1,885 (49.6%)
ประชากรหญิง1,916 (50.4%)
อายุมัธยฐาน35.6
อายุมัธยฐานเพศชาย35.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.6
ธุรกิจใน Nightcliff, นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี194
ประชากร (1975)2,222
ประชากร (2000)3,030
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +71.1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +25.4%

Nightcliff

Nightcliff is a northern suburb of the city of Darwin, Northern Territory, Australia.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Nightcliff