ช่วงเวลาเวลาออสเตรเลียตะวันออก
พื้นที่1,755.8 ตร.กม.
ประชากร550,675 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย269,295 (48.9%)
ประชากรหญิง281,380 (51.1%)
อายุมัธยฐาน37.9
รหัสไปรษณีย์4213, 4215, 4217 (9 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

ข้อมูลสถิติประชากรของ Gold Coast, รัฐควีนส์แลนด์

ประชากร550,675
ความหนาแน่นของประชากร313.6 / km²
ประชากรชาย269,295 (48.9%)
ประชากรหญิง281,380 (51.1%)
อายุมัธยฐาน37.9
อายุมัธยฐานเพศชาย37
อายุมัธยฐานเพศหญิง38.8
ธุรกิจใน Gold Coast, รัฐควีนส์แลนด์3,709
ประชากร (1975)319,060
ประชากร (2000)438,799
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +72.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +25.5%

Gold Coast

Gold Coast is a coastal city in southeastern Queensland on the east coast of Australia. It is the second most populous city in the state, the sixth most populous city in the country, and the most populous non-capital city and cross-state metropolitan..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Gold Coast