(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Eden Hills

ช่วงเวลาเวลาออสเตรเลียกลาง
พื้นที่4.026 ตร.กม.
ประชากร3,214 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,577 (49.1%)
ประชากรหญิง1,637 (50.9%)
อายุมัธยฐาน42
รหัสไปรษณีย์5050

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Eden Hills, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
5050Eden Hillsรัฐเซาท์ออสเตรเลีย6,1786.7 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Eden Hills, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย

ประชากร3,214
ความหนาแน่นของประชากร798.3 / km²
ประชากรชาย1,577 (49.1%)
ประชากรหญิง1,637 (50.9%)
อายุมัธยฐาน42
อายุมัธยฐานเพศชาย40.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง43.1
ประชากร (1975)1,864
ประชากร (2000)2,562
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +72.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +25.4%

Eden Hills

Eden Hills is a south eastern suburb located in the foothills of Adelaide, South Australia. It is part of the local government area of the City of Mitcham.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Eden Hills

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Bedford Parkรัฐเซาท์ออสเตรเลียออสเตรเลีย1,8805042
Glenaltaรัฐเซาท์ออสเตรเลียออสเตรเลีย5052
Marionรัฐเซาท์ออสเตรเลียออสเตรเลีย3,6265043
St Marysรัฐเซาท์ออสเตรเลียออสเตรเลีย5042