(53) รหัสไปรษณีย์ ใน แอดิเลด

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน แอดิเลด
ช่วงเวลาเวลาออสเตรเลียกลาง
พื้นที่10.5 ตร.กม.
ประชากร14,463 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย7,649 (52.9%)
ประชากรหญิง6,814 (47.1%)
อายุมัธยฐาน30.6
รหัสไปรษณีย์5000, 5001, 5005 (50 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(53) รหัสไปรษณีย์ ใน แอดิเลด, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
5000แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย15,20310.4 ตร.กม.
5001แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5005แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5800แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5810แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5839แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5860แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5861แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5862แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5863แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5864แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5865แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5866แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5867แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5868แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5869แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5870แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5871แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5872แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5873แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5874แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5875แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5876แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5877แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5878แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5879แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5880แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5881แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5882แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5883แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5884แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5885แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5886แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5887แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5888แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5889แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5890แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5891แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5892แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5893แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5894แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5895แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5896แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5897แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5898แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5899แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5900แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5901แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5902แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5903แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5904แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5920แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย
5950แอดิเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลีย4787.2 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ แอดิเลด, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย

ประชากร14,463
ความหนาแน่นของประชากร1,379 / km²
ประชากรชาย7,649 (52.9%)
ประชากรหญิง6,814 (47.1%)
อายุมัธยฐาน30.6
อายุมัธยฐานเพศชาย31.7
อายุมัธยฐานเพศหญิง29.3
ธุรกิจใน แอดิเลด, รัฐเซาท์ออสเตรเลีย16,327
ประชากร (1975)8,370
ประชากร (2000)11,523
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +72.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +25.5%

แอดิเลด

แอดิเลด (อังกฤษ: Adelaide เสียงอ่านภาษาอังกฤษ: /ˈædəleɪd/) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ของออสเตรเลีย กับประชากรมากกว่า 1.1 ล้านคน ชื่อเมืองตั้งตามพระนามของอเดลเลดแห่งแซ็กซ-ไมนิงเก็น สมเด..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย แอดิเลด