(22) รหัสไปรษณีย์ ใน แคนเบอร์รา

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน แคนเบอร์รา
ช่วงเวลาเวลาออสเตรเลียตะวันออก
พื้นที่629 ตร.กม.
ประชากร396,970 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย196,415 (49.5%)
ประชากรหญิง200,556 (50.5%)
อายุมัธยฐาน34.8
รหัสไปรษณีย์2620, 2609, 2914 (19 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(22) รหัสไปรษณีย์ ใน แคนเบอร์รา, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
2620แคนเบอร์ราออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี41,2032,749.9 ตร.กม.
2609แคนเบอร์ราออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี1,379108.4 ตร.กม.
2914แคนเบอร์ราออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี15,62938.2 ตร.กม.
2913แคนเบอร์ราออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี29,57537.5 ตร.กม.
2602แคนเบอร์ราออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี31,81430.6 ตร.กม.
2905แคนเบอร์ราออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี32,42123.7 ตร.กม.
2600Yarralumlaออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี8,26919.8 ตร.กม.
2906แคนเบอร์ราออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี19,96918.3 ตร.กม.
2612Campbellออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี15,48315.7 ตร.กม.
2902แคนเบอร์ราออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี16,54612.9 ตร.กม.
2607แคนเบอร์ราออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี14,54612.8 ตร.กม.
2904แคนเบอร์ราออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี14,57810.3 ตร.กม.
2605แคนเบอร์ราออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี12,29310 ตร.กม.
2606แคนเบอร์ราออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี9,9008.7 ตร.กม.
2603Forrestออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี9,2588.4 ตร.กม.
2911แคนเบอร์ราออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี1,2468.4 ตร.กม.
2903แคนเบอร์ราออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี10,6146.9 ตร.กม.
2601Actonออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี5,8886.6 ตร.กม.
2604แคนเบอร์ราออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี9,5415.7 ตร.กม.
2610แคนเบอร์ราออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี
2608Cityออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี
0200แคนเบอร์ราออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี

ข้อมูลสถิติประชากรของ แคนเบอร์รา, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี

ประชากร396,970
ความหนาแน่นของประชากร631.1 / km²
ประชากรชาย196,415 (49.5%)
ประชากรหญิง200,556 (50.5%)
อายุมัธยฐาน34.8
อายุมัธยฐานเพศชาย33.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.7
ธุรกิจใน แคนเบอร์รา, ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี3,519
ประชากร (1975)229,952
ประชากร (2000)316,407
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +72.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +25.5%

แคนเบอร์รา

แคนเบอร์รา (อังกฤษ: Canberra) (ภาษาอบอริจินส์ แปลว่า หน้าอกผู้หญิง ในคำแปลนี้ได้มายังความอับอายของรัฐบาลออสเตรเลียในช่วงนั้น) คือเมืองหลวงของออสเตรเลีย และด้วยประชากรมากกว่า 325,000 เล็กน้อย นับว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียที่ไม่ติดต่อกับชายฝั่งทะเล แค..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย แคนเบอร์รา