รัฐเซาท์ออสเตรเลีย

รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (อังกฤษ: South Australia) เป็นรัฐของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่แห้งแล้งโดยส่วนใหญ่ของทวีป มีพื้นที่ 983,482 ตร.กม. (379,725 ตร.ไมล์) ถือว่าเป็นพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ใน 6 รัฐและ 2 ดินแดน ัฐมีพื้นที่ติด..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย รัฐเซาท์ออสเตรเลีย