(964) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐนิวเซาท์เวลส์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐนิวเซาท์เวลส์
ช่วงเวลาเวลาออสเตรเลียตะวันออก
พื้นที่801,634.1 ตร.กม.
ประชากร7.7 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย3,776,600 (49.2%)
ประชากรหญิง3,892,822 (50.8%)
อายุมัธยฐาน38.3
รหัสไปรษณีย์1001, 1002, 1003 (961 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์2
เมือง544
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
1001 - 1299ซิดนีย์184
1230 - 1240Haymarket12
1311 - 1329Darling Point21
1311 - 1329Paddington21
1330 - 1340Potts Point8
1335 - 1355Woollahra4
1435 - 1445Alexandria4
1435 - 1445Alexandria4
1595 - 1602Lane Cove4
1690 - 1699Davidson11
1690 - 1699Forestville12
1740 - 1750City of Parramatta6
1781 - 1797North Rocks5
2071 - 2073Gordon3
2074 - 2076Wahroonga2
2081 - 2083Berowra2
2105 - 2107Avalon2
2155 - 2157, 2753 - 2755Richmond7
2170 - 2172, 2555 - 2557Campbelltown5
2520 - 2522Wollongong2
2748 - 2751Penrith8

แผนที่แบบโต้ตอบ

(964) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐนิวเซาท์เวลส์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
1001ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1002ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1003ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1004ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1005ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1006ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1007ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1008ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1009ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1010ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1011ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1020ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1021ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1022ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1023ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1025ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1026ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1027ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1028ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1029ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1030ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1031ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1032ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1033ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1034ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1035ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1036ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1037ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1038ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1039ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1040ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1041ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1042ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1043ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1044ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1045ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1046ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1100ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1101ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1105ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1106ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1107ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1108ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1109ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1110ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1112ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1113ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1114ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1115ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
1116ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์4,627,345
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ รัฐนิวเซาท์เวลส์

ประชากร7.7 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร9.57 / km²
ประชากรชาย3,776,600 (49.2%)
ประชากรหญิง3,892,822 (50.8%)
อายุมัธยฐาน38.3
อายุมัธยฐานเพศชาย37.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง39.2
ธุรกิจใน รัฐนิวเซาท์เวลส์420,537
ประชากร (1975)4,443,717
ประชากร (2000)6,114,059
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +72.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +25.4%