(184) รหัสไปรษณีย์ ใน ซิดนีย์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ซิดนีย์
ช่วงเวลาเวลาออสเตรเลียตะวันออก
พื้นที่2.84 ตร.กม.
ประชากร16,945 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย9,052 (53.4%)
ประชากรหญิง7,893 (46.6%)
อายุมัธยฐาน32.4
รหัสไปรษณีย์1001, 1002, 1003 (181 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(184) รหัสไปรษณีย์ ใน ซิดนีย์, รัฐนิวเซาท์เวลส์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
1001ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1002ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1003ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1004ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1005ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1006ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1007ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1008ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1009ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1010ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1011ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1020ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1021ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1022ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1023ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1025ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1026ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1027ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1028ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1029ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1030ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1031ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1032ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1033ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1034ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1035ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1036ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1037ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1038ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1039ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1040ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1041ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1042ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1043ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1044ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1045ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1046ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1100ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1101ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1105ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1106ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1107ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1108ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1109ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1110ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1112ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1113ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1114ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1115ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1116ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1117ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1118ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1119ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1120ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1121ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1122ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1123ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1124ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1125ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1126ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1127ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1128ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1129ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1130ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1131ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1132ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1133ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1134ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1135ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1136ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1137ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1138ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1139ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1140ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1141ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1142ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1143ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1144ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1145ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1146ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1147ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1148ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1149ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1150ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1151ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1152ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1153ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1154ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1155ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1156ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1157ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1158ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1159ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1160ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1161ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1162ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1163ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1164ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1165ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1166ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1167ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1168ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1169ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1170ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1171ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1172ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1173ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1174ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1175ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1176ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1177ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1178ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1179ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1180ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1181ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1182ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1183ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1184ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1185ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1186ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1187ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1188ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1189ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1190ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1191ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1192ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1193ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1194ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1195ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1196ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1197ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1198ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1199ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1200ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1201ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1202ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1203ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1204ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1205ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1206ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1207ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1209ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1210ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1211ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1212ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1213ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1214ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1215ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1216ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1217ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1218ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1219ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1220ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1221ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1222ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1223ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1224ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1225ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1226ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1227ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1228ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1229ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1231ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1232ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1233ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1234ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1235ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1291ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1292ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1293ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1294ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1295ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1296ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1297ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1298ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1299ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
1585Crows Nestรัฐนิวเซาท์เวลส์
2000ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์28,6526.1 ตร.กม.
2001ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
2002ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
2004ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
2006ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์
2127ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์9,6548.9 ตร.กม.
2129ซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์

ข้อมูลสถิติประชากรของ ซิดนีย์, รัฐนิวเซาท์เวลส์

ประชากร16,945
ความหนาแน่นของประชากร5,967 / km²
ประชากรชาย9,052 (53.4%)
ประชากรหญิง7,893 (46.6%)
อายุมัธยฐาน32.4
อายุมัธยฐานเพศชาย33.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง31.7
ธุรกิจใน ซิดนีย์, รัฐนิวเซาท์เวลส์39,459
ประชากร (1975)9,795
ประชากร (2000)13,474
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +73%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +25.8%

ซิดนีย์

ซิดนีย์ เป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย มีประชากรมากว่า 4 ล้านคนและเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในออสเตรเลีย ซิดนีย์ ตั้งขึ้นเมืองปี พ.ศ. 2331 บนหาดฝั่งทางตะวันออกของออสเตรเลียเมื่ออาร์เธอร์ ฟิลิปป์ และลูกเรือขึ้นฝั่งและอ้างกรรมสิทธิของอังกฤ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ซิดนีย์