บาเลนเซีย
เมืองใกล้เคียง
ประเทศสเปน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก

(55) รหัสไปรษณีย์ ใน บาเลนเซีย

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน บาเลนเซีย
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่134.7 ตร.กม.
ประชากร545,857 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย261,518 (47.9%)
ประชากรหญิง284,339 (52.1%)
อายุมัธยฐาน42
รหัสไปรษณีย์46000, 46001, 46002 (52 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์960

แผนที่แบบโต้ตอบ

(55) รหัสไปรษณีย์ ใน บาเลนเซีย, แคว้นบาเลนเซีย

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
46000
46001บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย6,1460.49 ตร.กม.
46002บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย3,8450.344 ตร.กม.
46003บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย11,5240.823 ตร.กม.
46004บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย6,8900.482 ตร.กม.
46005บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย6,8990.601 ตร.กม.
46006บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย20,9291.489 ตร.กม.
46007บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย17,8201.46 ตร.กม.
46008บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย12,7171.121 ตร.กม.
46009บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย24,0712.018 ตร.กม.
46010บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย23,2791.83 ตร.กม.
46011บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย28,0492.543 ตร.กม.
46012บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย67,07751.1 ตร.กม.
46013บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย55,5895.6 ตร.กม.
46014บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย37,0875.5 ตร.กม.
46015บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย45,0735.6 ตร.กม.
46017บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย50,1345.5 ตร.กม.
46018บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย24,2551.727 ตร.กม.
46019บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย36,8105.7 ตร.กม.
46020บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย19,4761.863 ตร.กม.
46021บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย16,8951.223 ตร.กม.
46022บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย37,7573.19 ตร.กม.
46023บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย24,7841.949 ตร.กม.
46024บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย58,9027 ตร.กม.
46025บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย25,1693.965 ตร.กม.
46026บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย51,6956.2 ตร.กม.
46035บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย18,1131.607 ตร.กม.
46070บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย
46071บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย
46080บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย
46116บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย9,8408.7 ตร.กม.
46117บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย21,63980.4 ตร.กม.
46128บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย
46129บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย
46131บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย5,6012.029 ตร.กม.
46132บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย7,6442.763 ตร.กม.
46134บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย7,0196.5 ตร.กม.
46135บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย4,4504.82 ตร.กม.
46149บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย3,22211.2 ตร.กม.
46184บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย6,9768.1 ตร.กม.
46187บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย
46190บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย11,41338.2 ตร.กม.
46194บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย2,31618.3 ตร.กม.
46229บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย4,52748.1 ตร.กม.
46290บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย9,3209 ตร.กม.
46394บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย9,71419.4 ตร.กม.
46513บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย5771.55 ตร.กม.
46515บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย1,0078.4 ตร.กม.
46540บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย8,91626.5 ตร.กม.
46594บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย52411.7 ตร.กม.
46639บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย
46649บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย
46909บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย8241.066 ตร.กม.
46980บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย24,69813.8 ตร.กม.
46988บาเลนเซียแคว้นบาเลนเซีย13,2333.946 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ บาเลนเซีย, แคว้นบาเลนเซีย

ประชากร545,857
ความหนาแน่นของประชากร4,053 / km²
ประชากรชาย261,518 (47.9%)
ประชากรหญิง284,339 (52.1%)
อายุมัธยฐาน42
อายุมัธยฐานเพศชาย40
อายุมัธยฐานเพศหญิง43.8
ธุรกิจใน บาเลนเซีย, แคว้นบาเลนเซีย61,770
ประชากร (1975)412,921
ประชากร (2000)479,752
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +32.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +13.8%

บาเลนเซีย

บาเลนเซีย (Valencia; ภาษาสเปนแบบคาสตีล: Valencia [ba'lenθja]; ภาษาบาเลนเซีย: València [va'łεnsia]) เป็นเมืองหลวงของแคว้นบาเลนเซียและจังหวัดบาเลนเซีย เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศสเปนและเป็นย่านอุตสาหกรรมใหญ่ริมชายฝั่งโกสตาเดลอาซาอาร์ (Costa d..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย บาเลนเซีย