บาร์เซโลนา
เมืองใกล้เคียง
ประเทศสเปน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(60) รหัสไปรษณีย์ ใน บาร์เซโลนา

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน บาร์เซโลนา
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่101.4 ตร.กม.
ประชากร1.6 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย751,785 (47.4%)
ประชากรหญิง833,787 (52.6%)
อายุมัธยฐาน42.7
รหัสไปรษณีย์08000, 08001, 08002 (57 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์931, 932, 933 (5 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(60) รหัสไปรษณีย์ ใน บาร์เซโลนา, แคว้นกาตาลุญญา

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
08000
08001บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา21,0980.968 ตร.กม.
08002บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา16,0560.747 ตร.กม.
08003บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา30,0401.622 ตร.กม.
08004บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา29,4881.368 ตร.กม.
08005บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา53,4063.064 ตร.กม.
08006บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา18,4700.965 ตร.กม.
08007บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา8,5410.526 ตร.กม.
08008บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา11,0320.409 ตร.กม.
08009บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา12,3450.51 ตร.กม.
08010บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา8,5970.436 ตร.กม.
08011บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา9,9550.517 ตร.กม.
08012บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา18,7290.861 ตร.กม.
08013บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา33,4721.503 ตร.กม.
08014บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา42,2371.958 ตร.กม.
08015บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา27,1081.309 ตร.กม.
08016บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา35,5681.669 ตร.กม.
08017บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา65,74111.5 ตร.กม.
08018บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา43,0042.067 ตร.กม.
08019บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา47,6262.223 ตร.กม.
08020บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา53,7722.532 ตร.กม.
08021บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา18,1860.9 ตร.กม.
08022บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา26,8911.301 ตร.กม.
08023บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา28,6611.557 ตร.กม.
08024บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา34,6641.9 ตร.กม.
08025บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา27,2381.231 ตร.กม.
08026บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา17,6250.822 ตร.กม.
08027บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา36,0041.769 ตร.กม.
08028บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา60,8572.946 ตร.กม.
08029บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา27,2451.311 ตร.กม.
08030บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา75,4913.71 ตร.กม.
08031บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา28,3861.446 ตร.กม.
08032บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา42,5112.221 ตร.กม.
08033บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา45,4494.743 ตร.กม.
08034บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา60,2943.734 ตร.กม.
08035บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา65,9008.8 ตร.กม.
08036บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา13,5680.658 ตร.กม.
08037บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา7,4420.448 ตร.กม.
08038บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา88,6045.9 ตร.กม.
08039บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา51,3554.083 ตร.กม.
08040บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา181,5069.9 ตร.กม.
08041บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา23,3631.073 ตร.กม.
08042บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา33,9621.773 ตร.กม.
08070บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา
08071บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา
08075บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา1,2161,854 ตร.ม.
08080บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา
08199บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา4999.2 ตร.กม.
08214บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา11,4610.965 ตร.กม.
08296บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา3,78028.4 ตร.กม.
08410บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา4,69114.8 ตร.กม.
08480บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา7,74614.1 ตร.กม.
08520บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา17,04429.2 ตร.กม.
08521บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา1,4140.365 ตร.กม.
08718บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา1,47817.3 ตร.กม.
08770บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา12,47522.9 ตร.กม.
08820El Prat de Llobregatแคว้นกาตาลุญญา65,58533.8 ตร.กม.
08872บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา4,83313.2 ตร.กม.
08900ลุสปีตาเลตเดยูเบรกัตแคว้นกาตาลุญญา
28080บาร์เซโลนาแคว้นกาตาลุญญา

ข้อมูลสถิติประชากรของ บาร์เซโลนา, แคว้นกาตาลุญญา

ประชากร1.6 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร15,636 / km²
ประชากรชาย751,785 (47.4%)
ประชากรหญิง833,787 (52.6%)
อายุมัธยฐาน42.7
อายุมัธยฐานเพศชาย40.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง44.7
ธุรกิจใน บาร์เซโลนา, แคว้นกาตาลุญญา152,828
ประชากร (1975)1,191,947
ประชากร (2000)1,397,485
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +33%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +13.5%

บาร์เซโลนา

บาร์เซโลนา (สเปน: Barcelona) หรือ บาร์ซาโลนา (คาตาลัน: Barcelona) เป็นเมืองหลวงของแคว้นกาตาลุญญา และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองทั้งในด้านขนาดและประชากรของประเทศสเปน มีประชากรในตัวเมือง 1,620,943 คน แต่ถ้านับปริมณฑลโดยรอบอาจมากกว่า 4 ล้านคน ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเมดิ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย บาร์เซโลนา