(124,405) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศสิงคโปร์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศสิงคโปร์
ช่วงเวลาเวลาสิงคโปร์
พื้นที่719.1 ตร.กม.
ประชากร4.7 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร6,537 / km²
รหัสไปรษณีย์01, 02, 03 (79 เพิ่มเติม)
รหัสไปรษณีย์124,405
รหัสโทรศัพท์1800, 1900, 3 (12 เพิ่มเติม)
ธุรกิจใน ประเทศสิงคโปร์408,670
เมือง2

(82) รหัสไปรษณีย์ ใน ประเทศสิงคโปร์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
01ประเทศสิงคโปร์3,547,809
02ประเทศสิงคโปร์3,547,809
03ประเทศสิงคโปร์3,547,809
04ประเทศสิงคโปร์3,547,809
05ประเทศสิงคโปร์3,547,809
06ประเทศสิงคโปร์3,547,809
07ประเทศสิงคโปร์3,547,809
08ประเทศสิงคโปร์3,547,809
09ประเทศสิงคโปร์3,547,809
10ประเทศสิงคโปร์3,547,809
11ประเทศสิงคโปร์3,547,809
12ประเทศสิงคโปร์3,547,809
13ประเทศสิงคโปร์3,547,809
14ประเทศสิงคโปร์3,547,809
15ประเทศสิงคโปร์3,547,809
16ประเทศสิงคโปร์3,547,809
17ประเทศสิงคโปร์3,547,809
18ประเทศสิงคโปร์3,547,809
19ประเทศสิงคโปร์3,547,809
20ประเทศสิงคโปร์3,547,809
21ประเทศสิงคโปร์3,547,809
22ประเทศสิงคโปร์3,547,809
23ประเทศสิงคโปร์3,547,809
24ประเทศสิงคโปร์3,547,809
25ประเทศสิงคโปร์3,547,809
26ประเทศสิงคโปร์3,547,809
27ประเทศสิงคโปร์3,547,809
28ประเทศสิงคโปร์3,547,809
29ประเทศสิงคโปร์3,547,809
30ประเทศสิงคโปร์3,547,809
31ประเทศสิงคโปร์3,547,809
32ประเทศสิงคโปร์3,547,809
33ประเทศสิงคโปร์3,547,809
34ประเทศสิงคโปร์3,547,809
35ประเทศสิงคโปร์3,547,809
36ประเทศสิงคโปร์3,547,809
37ประเทศสิงคโปร์3,547,809
38ประเทศสิงคโปร์3,547,809
39ประเทศสิงคโปร์3,547,809
40ประเทศสิงคโปร์3,547,809
41ประเทศสิงคโปร์3,547,809
42ประเทศสิงคโปร์3,547,809
43ประเทศสิงคโปร์3,547,809
44ประเทศสิงคโปร์3,547,809
45ประเทศสิงคโปร์3,547,809
46ประเทศสิงคโปร์3,547,809
47ประเทศสิงคโปร์3,547,809
48ประเทศสิงคโปร์3,547,809
49ประเทศสิงคโปร์3,547,809
50ประเทศสิงคโปร์3,547,809
51ประเทศสิงคโปร์3,547,809
52ประเทศสิงคโปร์3,547,809
53ประเทศสิงคโปร์3,547,809
54ประเทศสิงคโปร์3,547,809
55ประเทศสิงคโปร์3,547,809
56ประเทศสิงคโปร์3,547,809
57ประเทศสิงคโปร์3,547,809
58ประเทศสิงคโปร์3,547,809
59ประเทศสิงคโปร์3,547,809
60ประเทศสิงคโปร์3,547,809
61ประเทศสิงคโปร์3,547,809
62ประเทศสิงคโปร์3,547,809
63ประเทศสิงคโปร์3,547,809
64ประเทศสิงคโปร์3,547,809
65ประเทศสิงคโปร์3,547,809
66ประเทศสิงคโปร์3,547,809
67ประเทศสิงคโปร์3,547,809
68ประเทศสิงคโปร์3,547,809
69ประเทศสิงคโปร์3,547,809
70ประเทศสิงคโปร์3,547,809
71ประเทศสิงคโปร์3,547,809
72ประเทศสิงคโปร์3,547,809
73ประเทศสิงคโปร์3,547,809
75ประเทศสิงคโปร์3,547,809
76ประเทศสิงคโปร์3,547,809
77ประเทศสิงคโปร์3,547,809
78ประเทศสิงคโปร์3,547,809
79ประเทศสิงคโปร์3,547,809
80ประเทศสิงคโปร์3,547,809
81ประเทศสิงคโปร์3,547,809
82ประเทศสิงคโปร์3,547,809
91ประเทศสิงคโปร์3,547,809

ประเทศสิงคโปร์

ิงคโปร์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนครรัฐสมัยใหม่และประเทศเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมลายูและอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร 137 กิโลเมตร ดินแดนของประเทศประกอบด้วยเกาะหลักรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ประเทศสิงคโปร์