(249) รหัสไปรษณีย์ ใน Western Province

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน Western Province
ช่วงเวลาเวลาศรีลังกา
พื้นที่3,684 ตร.กม.
ประชากร5.8 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร1,580 / km²
รหัสไปรษณีย์00000, 00094, 00100 (246 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์11, 31, 33 (3 เพิ่มเติม)
ธุรกิจใน Western Province50,117
เมือง63
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
11000 - 11889Gampaha80
11390 - 11410Seeduwa2
11420 - 11450Katunayaka3
11880 - 11890Nittambuwa4
12000 - 12550Kalutara67
12530 - 12538Haltota2

(249) รหัสไปรษณีย์ ใน Western Province

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
00000โคลัมโบWestern Province648,034
00094
00100FortWestern Province
00200Slave IslandWestern Province
00300KollupitiyaWestern Province
00400BambalapitiyaWestern Province
00500Havelock TownWestern Province
00600WellawattaWestern Province
00700โคลัมโบWestern Province648,034
00800BorellaWestern Province
00900โคลัมโบWestern Province648,034
01000โคลัมโบWestern Province648,034
01100โคลัมโบWestern Province648,034
01200โคลัมโบWestern Province648,034
01300KotahenaWestern Province
01400โคลัมโบWestern Province648,034
01500MutwalWestern Province
10100ศรีชัยวรเทนปุระ-โกตเตWestern Province115,826
10107ศรีชัยวรเทนปุระ-โกตเตWestern Province115,826
10115MalambeWestern Province
10116TalawatugodaWestern Province
10118Hokandara NorthWestern Province
10120Battaramulla SouthWestern Province75,633
10200HomagamaWestern Province34,664
10202โคลัมโบWestern Province648,034
10206HomagamaWestern Province34,664
10208โคลัมโบWestern Province648,034
10230PannipitiyaWestern Province
10232โคลัมโบWestern Province648,034
10250NugegodaWestern Province
10280MaharagamaWestern Province66,576
10290Boralesgamuwa SouthWestern Province
10300PiliyandalaWestern Province
10302โคลัมโบWestern Province648,034
10304โคลัมโบWestern Province648,034
10306โคลัมโบWestern Province648,034
10350DehiwalaWestern Province
10370Mount LaviniaWestern Province219,827
10400MoratuwaWestern Province185,031
10502โคลัมโบWestern Province648,034
10508โคลัมโบWestern Province648,034
10511โคลัมโบWestern Province648,034
10513โคลัมโบWestern Province648,034
10522โคลัมโบWestern Province648,034
10524โคลัมโบWestern Province648,034
10526โคลัมโบWestern Province648,034
10600KolonnawaWestern Province58,076
10620MulleriyawaWestern Province33,540
10640KaduwelaWestern Province
10650HanwellaWestern Province
10654โคลัมโบWestern Province648,034
10656โคลัมโบWestern Province648,034
10660KumarimullaWestern Province
10664GampahaWestern Province9,350
10680WagaWestern Province
10682โคลัมโบWestern Province648,034
10700AvissawellaWestern Province
10704โคลัมโบWestern Province648,034
10712โคลัมโบWestern Province648,034
10714โคลัมโบWestern Province648,034
10718โคลัมโบWestern Province648,034
10730โคลัมโบWestern Province648,034
10732โคลัมโบWestern Province648,034
11000GampahaWestern Province9,350
11010RagamaWestern Province
11011GampahaWestern Province9,350
11012GampahaWestern Province9,350
11020GanemullaWestern Province
11024GampahaWestern Province9,350
11030GampahaWestern Province9,350
11033GampahaWestern Province9,350
11034GampahaWestern Province9,350
11040GampahaWestern Province9,350
11043GampahaWestern Province9,350
11052AmbagaspitiyaWestern Province
11054GampahaWestern Province9,350
11056GampahaWestern Province9,350
11061GampahaWestern Province9,350
11062GampahaWestern Province9,350
11063NaranwalaWestern Province
11066GampahaWestern Province9,350
11068GampahaWestern Province9,350
11100NittambuwaWestern Province
11102GampahaWestern Province9,350
11104GampahaWestern Province9,350
11105GampahaWestern Province9,350
11108GampahaWestern Province9,350
11112GampahaWestern Province9,350
11114MabodaleWestern Province
11116GampahaWestern Province9,350
11120GampahaWestern Province9,350
11122GampahaWestern Province9,350
11126GampahaWestern Province9,350
11128GampahaWestern Province9,350
11129GampahaWestern Province9,350
11134GampahaWestern Province9,350
11142GampahaWestern Province9,350
11144GampahaWestern Province9,350
11146GampahaWestern Province9,350
11150GampahaWestern Province9,350
11160GampahaWestern Province9,350
11200MirigamaWestern Province
11204Purana MirigamaWestern Province
11206GampahaWestern Province9,350
11208GampahaWestern Province9,350
11212GampahaWestern Province9,350
11214GampahaWestern Province9,350
11216GampahaWestern Province9,350
11222GampahaWestern Province9,350
11224GampahaWestern Province9,350
11226GampahaWestern Province9,350
11228GampahaWestern Province9,350
11232GampahaWestern Province9,350
11234GampahaWestern Province9,350
11244GampahaWestern Province9,350
11250MabodaleWestern Province
11260GampahaWestern Province9,350
11262KehelellaWestern Province
11264KehelellaWestern Province
11265GampahaWestern Province9,350
11300WattalaWestern Province30,725
11320KandanaWestern Province33,424
11324GampahaWestern Province9,350
11328GampahaWestern Province9,350
11350Ja ElaWestern Province32,175
11354GampahaWestern Province9,350
11358GampahaWestern Province9,350
11370GampahaWestern Province9,350
11390SeeduwaWestern Province
11400GampahaWestern Province9,350
11410SeeduwaWestern Province
11420KatunayakaWestern Province84,643
11440KatunayakaWestern Province84,643
11450KatunayakaWestern Province84,643
11500NegomboWestern Province137,223
11504GampahaWestern Province9,350
11522GampahaWestern Province9,350
11524GampahaWestern Province9,350
11532GampahaWestern Province9,350
11534GampahaWestern Province9,350
11536GampahaWestern Province9,350
11538GampahaWestern Province9,350
11550MinuwangodaWestern Province7,772
11562GampahaWestern Province9,350
11564GampahaWestern Province9,350
11566GampahaWestern Province9,350
11568GampahaWestern Province9,350
11600KelaniyaWestern Province28,846
11630GampahaWestern Province9,350
11670MalwanaWestern Province
11672GampahaWestern Province9,350
11690GampahaWestern Province9,350
11692GampahaWestern Province9,350
11700GampahaWestern Province9,350
11710NaranwalaWestern Province
11715GampahaWestern Province9,350
11720AmbagaspitiyaWestern Province
11724GampahaWestern Province9,350
11725GampahaWestern Province9,350
11730KirindiwelaWestern Province
11734GampahaWestern Province9,350
11741GampahaWestern Province9,350
11742GampahaWestern Province9,350
11830PeliyagodaWestern Province30,717
11850KadawataWestern Province
11856GampahaWestern Province9,350
11858GampahaWestern Province9,350
11870GampahaWestern Province9,350
11880NittambuwaWestern Province
11889GampahaWestern Province9,350
11890NittambuwaWestern Province
12000KalutaraWestern Province38,000
12005KalutaraWestern Province38,000
12006KalutaraWestern Province38,000
12007KalutaraWestern Province38,000
12008KalutaraWestern Province38,000
12009KalutaraWestern Province38,000
12016KalutaraWestern Province38,000
12020KalutaraWestern Province38,000
12024KalutaraWestern Province38,000
12025KalutaraWestern Province38,000
12030KalutaraWestern Province38,000
12050KalutaraWestern Province38,000
12055KalutaraWestern Province38,000
12060BeruwalaWestern Province34,250
12070BeruwalaWestern Province34,250
12074KalutaraWestern Province38,000
12078KalutaraWestern Province38,000
12080AluthgamaWestern Province
12090KalutaraWestern Province38,000
12094KalutaraWestern Province38,000
12100MatugamaWestern Province
12104KalutaraWestern Province38,000
12106KalutaraWestern Province38,000
12108KalutaraWestern Province38,000
12112KalutaraWestern Province38,000
12114KalutaraWestern Province38,000
12116KalutaraWestern Province38,000
12118KalutaraWestern Province38,000
12122KalutaraWestern Province38,000
12124KalutaraWestern Province38,000
12126KalutaraWestern Province38,000
12127KalutaraWestern Province38,000
12130KalutaraWestern Province38,000
12134KalutaraWestern Province38,000
12136KalutaraWestern Province38,000
12138KalutaraWestern Province38,000
12142KalutaraWestern Province38,000
12144KalutaraWestern Province38,000
12148KalutaraWestern Province38,000
12200KalutaraWestern Province38,000
12204KalutaraWestern Province38,000
12210KalutaraWestern Province38,000
12214KalutaraWestern Province38,000
12218KalutaraWestern Province38,000
12222KitulgodaWestern Province
12224KalutaraWestern Province38,000
12230KalutaraWestern Province38,000
12232KalutaraWestern Province38,000
12234KalutaraWestern Province38,000
12236KalutaraWestern Province38,000
12300KalutaraWestern Province38,000
12302KalutaraWestern Province38,000
12304KalutaraWestern Province38,000
12306KalutaraWestern Province38,000
12308KalutaraWestern Province38,000
12310KalutaraWestern Province38,000
12320KalutaraWestern Province38,000
12322KalutaraWestern Province38,000
12400Horana SouthWestern Province8,982
12404KalutaraWestern Province38,000
12410KalutaraWestern Province38,000
12412KalutaraWestern Province38,000
12414KalutaraWestern Province38,000
12416KalutaraWestern Province38,000
12418KalutaraWestern Province38,000
12422KalutaraWestern Province38,000
12424KalutaraWestern Province38,000
12426KalutaraWestern Province38,000
12428KalutaraWestern Province38,000
12432KalutaraWestern Province38,000
12440KalutaraWestern Province38,000
12500PanaduraWestern Province33,735
12530HaltotaWestern Province
12534KalutaraWestern Province38,000
12538HaltotaWestern Province
12550KalutaraWestern Province38,000
12560Meda WadduwaWestern Province
67337โคลัมโบWestern Province648,034

Western Province

The Western Province (Sinhalese: බස්නාහිර පළාත Basnahira Palata; Tamil: மேல் மாகாணம் Mael Maakaanam) is one of the nine provinces of Sri Lanka, the first level administrative division of the country. The provinces have existed since the 19th century ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Western Province