ช่วงเวลาเวลาศรีลังกา
พื้นที่6.9 ตร.กม.
ประชากร1,799 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย886 (49.3%)
ประชากรหญิง913 (50.7%)
อายุมัธยฐาน29.6
รหัสไปรษณีย์50120, 50122, 50124 (8 เพิ่มเติม)

ข้อมูลสถิติประชากรของ Ranawa, North Central Province

ประชากร1,799
ความหนาแน่นของประชากร259.3 / km²
ประชากรชาย886 (49.3%)
ประชากรหญิง913 (50.7%)
อายุมัธยฐาน29.6
อายุมัธยฐานเพศชาย29.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง29.7
ประชากร (1975)734
ประชากร (2000)1,373
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +145.1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +31%

Ranawa

Ranawa is a village in Sri Lanka. It is located within Central Province.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Ranawa