(132) รหัสไปรษณีย์ ใน Province of Uva

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน Province of Uva
ช่วงเวลาเวลาศรีลังกา
พื้นที่8,500 ตร.กม.
ประชากร1.3 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร148.2 / km²
รหัสไปรษณีย์20965, 20986, 70190 (129 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์55, 57
ธุรกิจใน Province of Uva3,086
เมือง19
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
90000 - 90738Badulla108

(132) รหัสไปรษณีย์ ใน Province of Uva

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
20965KalagollaProvince of Uva
20986KalagollaProvince of Uva
70190UdawalawaProvince of Uva
90000BadullaProvince of Uva47,587
90008BadullaProvince of Uva47,587
90012BadullaProvince of Uva47,587
90013BadullaProvince of Uva47,587
90014BadullaProvince of Uva47,587
90015BadullaProvince of Uva47,587
90016BadullaProvince of Uva47,587
90017BadullaProvince of Uva47,587
90019BadullaProvince of Uva47,587
90020BadullaProvince of Uva47,587
90022BadullaProvince of Uva47,587
90026BadullaProvince of Uva47,587
90028BadullaProvince of Uva47,587
90034BadullaProvince of Uva47,587
90042BadullaProvince of Uva47,587
90044BadullaProvince of Uva47,587
90046BadullaProvince of Uva47,587
90048BadullaProvince of Uva47,587
90052BadullaProvince of Uva47,587
90060BadullaProvince of Uva47,587
90061BadullaProvince of Uva47,587
90062BadullaProvince of Uva47,587
90063BadullaProvince of Uva47,587
90064BadullaProvince of Uva47,587
90065BadullaProvince of Uva47,587
90066BadullaProvince of Uva47,587
90067BadullaProvince of Uva47,587
90068BadullaProvince of Uva47,587
90070BadullaProvince of Uva47,587
90071BadullaProvince of Uva47,587
90072BadullaProvince of Uva47,587
90080DemodaraProvince of Uva
90082BadullaProvince of Uva47,587
90090BadullaProvince of Uva47,587
90091BadullaProvince of Uva47,587
90092BadullaProvince of Uva47,587
90094BadullaProvince of Uva47,587
90100BandarawelaProvince of Uva
90102BadullaProvince of Uva47,587
90106BadullaProvince of Uva47,587
90108BadullaProvince of Uva47,587
90112BadullaProvince of Uva47,587
90114BadullaProvince of Uva47,587
90122BadullaProvince of Uva47,587
90132BadullaProvince of Uva47,587
90134BadullaProvince of Uva47,587
90138BadullaProvince of Uva47,587
90140BadullaProvince of Uva47,587
90150DiyatalawaProvince of Uva
90160HaputaleProvince of Uva4,721
90164RatkarauwaProvince of Uva
90165BadullaProvince of Uva47,587
90166BadullaProvince of Uva47,587
90167IdalgashinnaProvince of Uva
90168OhiyaProvince of Uva
90170BoralandaProvince of Uva
90171BadullaProvince of Uva47,587
90180BadullaProvince of Uva47,587
90183BadullaProvince of Uva47,587
90184BadullaProvince of Uva47,587
90186BadullaProvince of Uva47,587
90188BadullaProvince of Uva47,587
90190BadullaProvince of Uva47,587
90192BadullaProvince of Uva47,587
90200WelimadaProvince of Uva
90204BadullaProvince of Uva47,587
90206BadullaProvince of Uva47,587
90208GuruthalawaProvince of Uva
90212BadullaProvince of Uva47,587
90214BadullaProvince of Uva47,587
90216BadullaProvince of Uva47,587
90218BadullaProvince of Uva47,587
90222BadullaProvince of Uva47,587
90224BadullaProvince of Uva47,587
90226BadullaProvince of Uva47,587
90230BadullaProvince of Uva47,587
90300BadullaProvince of Uva47,587
90302BadullaProvince of Uva47,587
90310BadullaProvince of Uva47,587
90322BadullaProvince of Uva47,587
90324BadullaProvince of Uva47,587
90326BadullaProvince of Uva47,587
90328BadullaProvince of Uva47,587
90329BadullaProvince of Uva47,587
90350KeppetipolaProvince of Uva
90352BadullaProvince of Uva47,587
90354BadullaProvince of Uva47,587
90356BadullaProvince of Uva47,587
90358BadullaProvince of Uva47,587
90362BadullaProvince of Uva47,587
90364BadullaProvince of Uva47,587
90502BadullaProvince of Uva47,587
90504BadullaProvince of Uva47,587
90506BadullaProvince of Uva47,587
90508HingurukaduwaProvince of Uva
90512BadullaProvince of Uva47,587
90518BadullaProvince of Uva47,587
90522BadullaProvince of Uva47,587
90524BadullaProvince of Uva47,587
90530LunugalaProvince of Uva
90532BadullaProvince of Uva47,587
90535BadullaProvince of Uva47,587
90540BadullaProvince of Uva47,587
90542BadullaProvince of Uva47,587
90544BadullaProvince of Uva47,587
90546BadullaProvince of Uva47,587
90580BadullaProvince of Uva47,587
90582BadullaProvince of Uva47,587
90584BadullaProvince of Uva47,587
90702BadullaProvince of Uva47,587
90704BadullaProvince of Uva47,587
90706BadullaProvince of Uva47,587
90712BadullaProvince of Uva47,587
90722BadullaProvince of Uva47,587
90724BadullaProvince of Uva47,587
90726BadullaProvince of Uva47,587
90728BadullaProvince of Uva47,587
90730BadullaProvince of Uva47,587
90734BadullaProvince of Uva47,587
90736BadullaProvince of Uva47,587
90738BadullaProvince of Uva47,587
91000MonaragalaProvince of Uva10,236
91004MonaragalaProvince of Uva10,236
91020WattegamaProvince of Uva8,000
91022WattegamaProvince of Uva8,000
91202HingurukaduwaProvince of Uva
91400KataragamaProvince of Uva
91405KataragamaProvince of Uva
96167IdalgashinnaProvince of Uva

Province of Uva

Uva Province (Sinhalese: ඌව පළාත Uva Palata, Tamil: ஊவா மாகாணம் Uva Maakaanam) is Sri Lanka's second least populated province, with 1,259,880 people, created in 1896. It consists of two districts: Badulla and Moneragala. The provincial capital is Bad..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Province of Uva