(152) รหัสไปรษณีย์ ใน North Central Province

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน North Central Province
ช่วงเวลาเวลาศรีลังกา
พื้นที่10,472 ตร.กม.
ประชากร1.3 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร120.3 / km²
รหัสไปรษณีย์50000, 50004, 50012 (149 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์25, 27
ธุรกิจใน North Central Province3,191
เมือง6
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
50012 - 50104, 50169 - 50588อนุราธปุระ97
50120 - 50124, 51031 - 51039Ranawa11
50300 - 50308Mihintale4
51000 - 51026, 51042 - 51408Polonnaruwa40

(152) รหัสไปรษณีย์ ใน North Central Province

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
50000อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50004อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50012อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50014อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50016อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50020อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50029อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50036อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50042อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50044อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50046อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50055อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50057อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50062อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50064อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50067อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50068อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50072อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50080อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50086อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50088อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50104อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50120RanawaNorth Central Province
50122RanawaNorth Central Province
50124RanawaNorth Central Province
50142อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50144HabaranaNorth Central Province
50150HabaranaNorth Central Province
50169อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50170อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50174อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50176อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50180อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50196อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50206อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50207อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50220อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50222อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50224อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50226อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50230อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50232อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50236อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50242อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50244อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50246อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50248อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50259อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50260EppawalaNorth Central Province
50270อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50280อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50282อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50284อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50288อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50300MihintaleNorth Central Province
50304อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50306อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50308อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50320อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50324อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50326อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50327อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50334อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50338อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50339อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50344อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50350อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50356อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50358อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50370อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50380อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50382อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50384อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50386อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50390อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50392อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50393อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50394อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50448อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50450อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50452อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50454อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50492อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50506อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50511อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50512อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50514อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50516อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50518อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50552อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50554อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50556อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50562อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50564อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50566อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50567อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50570อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50572อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50574อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50582อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50584อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50586อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50587อนุราธปุระNorth Central Province60,943
50588อนุราธปุระNorth Central Province60,943
51000PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51002PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51004PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51006PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51008PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51014RanawaNorth Central Province
51016RanawaNorth Central Province
51024PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51026PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51031RanawaNorth Central Province
51032RanawaNorth Central Province
51033RanawaNorth Central Province
51034RanawaNorth Central Province
51037RanawaNorth Central Province
51039RanawaNorth Central Province
51042PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51044PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51046PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51049PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51050PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51052PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51062PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51064PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51066PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51070PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51072PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51076PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51089PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51090PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51092PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51094PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51096PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51098PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51100PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51102PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51104PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51106PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51108PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51225PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51235PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51244PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51246PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51250PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51256PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51258PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51375PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51378PolonnaruwaNorth Central Province13,900
51408PolonnaruwaNorth Central Province13,900

North Central Province

North Central Province (Sinhalese: උතුරු මැද පළාත Uturumeda Palata, Tamil: வட மத்திய மாகாணம் Wada Maththiya Maakaanam) is a province of Sri Lanka. Its capital is Anuradhapura. The province is not densely populated, and it has a weak economy as the la..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย North Central Province