(35) รหัสไปรษณีย์ ใน โคลัมโบ

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน โคลัมโบ
ช่วงเวลาเวลาศรีลังกา
พื้นที่37.3 ตร.กม.
ประชากร316,315 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย159,492 (50.4%)
ประชากรหญิง156,823 (49.6%)
อายุมัธยฐาน29.3
รหัสไปรษณีย์00000, 00094, 00100 (32 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์11

(35) รหัสไปรษณีย์ ใน โคลัมโบ, Western Province

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
00000โคลัมโบWestern Province648,034
00094
00100FortWestern Province
00200Slave IslandWestern Province
00700โคลัมโบWestern Province648,034
00900โคลัมโบWestern Province648,034
01000โคลัมโบWestern Province648,034
01100โคลัมโบWestern Province648,034
01200โคลัมโบWestern Province648,034
01300KotahenaWestern Province
01400โคลัมโบWestern Province648,034
01500MutwalWestern Province
10202โคลัมโบWestern Province648,034
10208โคลัมโบWestern Province648,034
10232โคลัมโบWestern Province648,034
10302โคลัมโบWestern Province648,034
10304โคลัมโบWestern Province648,034
10306โคลัมโบWestern Province648,034
10502โคลัมโบWestern Province648,034
10508โคลัมโบWestern Province648,034
10511โคลัมโบWestern Province648,034
10513โคลัมโบWestern Province648,034
10522โคลัมโบWestern Province648,034
10524โคลัมโบWestern Province648,034
10526โคลัมโบWestern Province648,034
10654โคลัมโบWestern Province648,034
10656โคลัมโบWestern Province648,034
10682โคลัมโบWestern Province648,034
10704โคลัมโบWestern Province648,034
10712โคลัมโบWestern Province648,034
10714โคลัมโบWestern Province648,034
10718โคลัมโบWestern Province648,034
10730โคลัมโบWestern Province648,034
10732โคลัมโบWestern Province648,034
67337โคลัมโบWestern Province648,034

ข้อมูลสถิติประชากรของ โคลัมโบ, Western Province

ประชากร316,315
ความหนาแน่นของประชากร8,478 / km²
ประชากรชาย159,492 (50.4%)
ประชากรหญิง156,823 (49.6%)
อายุมัธยฐาน29.3
อายุมัธยฐานเพศชาย28.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง29.8
ธุรกิจใน โคลัมโบ, Western Province16,229
ประชากร (1975)387,111
ประชากร (2000)386,023
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -18.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -18.1%

โคลัมโบ

โคลัมโบ (สิงหล: කොළඹ; ทมิฬ: கொழும்பு) ชื่อมาจากชื่อภาษาสิงหลเดิมว่า โคลาอัมบาโทตา Kola-amba-thota แปลว่า "ท่าเรือที่มีต้นมะม่วง" และ อิบน์ บาตูตา ได้เรียกว่า คาลันปู (Kalanpu) ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 และชาวโปรตุเกสดัดแปลงชื่อนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่คริสโตเฟอร์ โคลั..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย โคลัมโบ