(468) รหัสไปรษณีย์ ใน Telšių apskritis

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน Telšių apskritis
ช่วงเวลาเวลายุโรปตะวันออก
พื้นที่450 ตร.กม.
ประชากร143,407 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย68,319 (47.6%)
ประชากรหญิง75,089 (52.4%)
อายุมัธยฐาน39.1
รหัสไปรษณีย์87001, 87101, 87102 (465 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์443, 444, 448
เมือง3
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
87001 - 87431Telsiai169
89100 - 89327Mazeikiai137
90103 - 90183Plunge82

แผนที่แบบโต้ตอบ

(468) รหัสไปรษณีย์ ใน Telšių apskritis

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
87001TelsiaiTelšių apskritis
87101TelsiaiTelšių apskritis5,7112.065 ตร.กม.
87102TelsiaiTelšių apskritis4650.161 ตร.กม.
87103TelsiaiTelšių apskritis43425,686 ตร.ม.
87104TelsiaiTelšių apskritis1,19067,131 ตร.ม.
87105TelsiaiTelšių apskritis20067,828 ตร.ม.
87106TelsiaiTelšių apskritis7560.103 ตร.กม.
87107TelsiaiTelšių apskritis6760.321 ตร.กม.
87108TelsiaiTelšių apskritis2620.148 ตร.กม.
87109TelsiaiTelšių apskritis90221,560 ตร.ม.
87110TelsiaiTelšių apskritis14940,469 ตร.ม.
87111TelsiaiTelšių apskritis6780.111 ตร.กม.
87112TelsiaiTelšių apskritis80242,912 ตร.ม.
87113TelsiaiTelšių apskritis11557,697 ตร.ม.
87114TelsiaiTelšių apskritis50111,848 ตร.ม.
87115TelsiaiTelšių apskritis27844,257 ตร.ม.
87116TelsiaiTelšių apskritis2710.221 ตร.กม.
87117TelsiaiTelšių apskritis47216,436 ตร.ม.
87118TelsiaiTelšių apskritis25991,194 ตร.ม.
87119TelsiaiTelšių apskritis9026,517 ตร.ม.
87120TelsiaiTelšių apskritis13963,711 ตร.ม.
87121TelsiaiTelšių apskritis19029,162 ตร.ม.
87122TelsiaiTelšių apskritis2090.133 ตร.กม.
87123TelsiaiTelšių apskritis7590.166 ตร.กม.
87124TelsiaiTelšių apskritis26562,501 ตร.ม.
87125TelsiaiTelšių apskritis2420.36 ตร.กม.
87126TelsiaiTelšių apskritis3760.127 ตร.กม.
87127TelsiaiTelšių apskritis5790.246 ตร.กม.
87128TelsiaiTelšių apskritis6250.184 ตร.กม.
87129TelsiaiTelšių apskritis6823,906 ตร.ม.
87130TelsiaiTelšių apskritis35682,953 ตร.ม.
87131TelsiaiTelšių apskritis15098,611 ตร.ม.
87132TelsiaiTelšių apskritis15619,720 ตร.ม.
87133TelsiaiTelšių apskritis46899,612 ตร.ม.
87134TelsiaiTelšių apskritis3280.109 ตร.กม.
87135TelsiaiTelšių apskritis1810.105 ตร.กม.
87136TelsiaiTelšių apskritis22212,914 ตร.ม.
87137TelsiaiTelšių apskritis61511,877 ตร.ม.
87139TelsiaiTelšių apskritis29680,341 ตร.ม.
87140TelsiaiTelšių apskritis19724,965 ตร.ม.
87141TelsiaiTelšių apskritis3568,396 ตร.ม.
87142TelsiaiTelšių apskritis16024,634 ตร.ม.
87143TelsiaiTelšių apskritis
87144TelsiaiTelšių apskritis1350.126 ตร.กม.
87145TelsiaiTelšių apskritis47420,864 ตร.ม.
87146TelsiaiTelšių apskritis4876,994 ตร.ม.
87147TelsiaiTelšių apskritis24781,070 ตร.ม.
87148TelsiaiTelšių apskritis29622,694 ตร.ม.
87149TelsiaiTelšių apskritis18765,303 ตร.ม.
87150Telšių apskritis408.8 ตร.กม.
87151Telšių apskritis1200.664 ตร.กม.
87153TelsiaiTelšių apskritis
87300TelsiaiTelšių apskritis1690,907 ตร.ม.
87301TelsiaiTelšių apskritis29113,606 ตร.ม.
87302TelsiaiTelšių apskritis18860,785 ตร.ม.
87303TelsiaiTelšių apskritis9943,263 ตร.ม.
87304TelsiaiTelšių apskritis22211,192 ตร.ม.
87305TelsiaiTelšių apskritis22219,097 ตร.ม.
87306TelsiaiTelšių apskritis
87307TelsiaiTelšių apskritis47233,439 ตร.ม.
87308TelsiaiTelšių apskritis
87309TelsiaiTelšių apskritis32810,652 ตร.ม.
87310TelsiaiTelšių apskritis2875,346 ตร.ม.
87311TelsiaiTelšių apskritis8182,747 ตร.ม.
87312TelsiaiTelšių apskritis36431,172 ตร.ม.
87313TelsiaiTelšių apskritis13362,381 ตร.ม.
87314TelsiaiTelšių apskritis56215,743 ตร.ม.
87315TelsiaiTelšių apskritis82839,514 ตร.ม.
87316TelsiaiTelšių apskritis50611,547 ตร.ม.
87317TelsiaiTelšių apskritis34233,404 ตร.ม.
87318TelsiaiTelšių apskritis16533,961 ตร.ม.
87319TelsiaiTelšių apskritis16819,015 ตร.ม.
87320TelsiaiTelšių apskritis54025,571 ตร.ม.
87321TelsiaiTelšių apskritis17767,518 ตร.ม.
87322TelsiaiTelšių apskritis
87323TelsiaiTelšių apskritis25032,233 ตร.ม.
87324TelsiaiTelšių apskritis
87325TelsiaiTelšių apskritis830.112 ตร.กม.
87326TelsiaiTelšių apskritis3350.115 ตร.กม.
87327TelsiaiTelšių apskritis3190.472 ตร.กม.
87328TelsiaiTelšių apskritis13039,967 ตร.ม.
87329TelsiaiTelšių apskritis27465,929 ตร.ม.
87330TelsiaiTelšių apskritis2949,552 ตร.ม.
87331TelsiaiTelšių apskritis
87332TelsiaiTelšių apskritis82819,119 ตร.ม.
87333TelsiaiTelšių apskritis1649,578 ตร.ม.
87334TelsiaiTelšių apskritis1648,447 ตร.ม.
87335TelsiaiTelšių apskritis5117,976 ตร.ม.
87336TelsiaiTelšių apskritis5115,714 ตร.ม.
87337TelsiaiTelšių apskritis75522,449 ตร.ม.
87338TelsiaiTelšių apskritis15121,063 ตร.ม.
87339TelsiaiTelšių apskritis11286,100 ตร.ม.
87340TelsiaiTelšių apskritis57812,431 ตร.ม.
87341TelsiaiTelšių apskritis15722,178 ตร.ม.
87342TelsiaiTelšių apskritis26643,495 ตร.ม.
87343TelsiaiTelšių apskritis11314,399 ตร.ม.
87344TelsiaiTelšių apskritis48214,728 ตร.ม.
87345TelsiaiTelšių apskritis21850,872 ตร.ม.
87346TelsiaiTelšių apskritis33011,648 ตร.ม.
87347TelsiaiTelšių apskritis15072,994 ตร.ม.
87348TelsiaiTelšių apskritis24155,215 ตร.ม.
87349TelsiaiTelšių apskritis13620,825 ตร.ม.
87350TelsiaiTelšių apskritis27217,632 ตร.ม.
87351TelsiaiTelšių apskritis13748,755 ตร.ม.
87352TelsiaiTelšių apskritis58925,761 ตร.ม.
87353TelsiaiTelšių apskritis11128,697 ตร.ม.
87354TelsiaiTelšių apskritis72230,432 ตร.ม.
87355TelsiaiTelšių apskritis16027,315 ตร.ม.
87356TelsiaiTelšių apskritis31534,040 ตร.ม.
87357TelsiaiTelšių apskritis37514,081 ตร.ม.
87358TelsiaiTelšių apskritis
87359TelsiaiTelšių apskritis16869,645 ตร.ม.
87360TelsiaiTelšių apskritis57610,895 ตร.ม.
87361TelsiaiTelšių apskritis14112,523 ตร.ม.
87362TelsiaiTelšių apskritis1371,344 ตร.ม.
87363TelsiaiTelšių apskritis
87364TelsiaiTelšių apskritis
87365TelsiaiTelšių apskritis52113,629 ตร.ม.
87366TelsiaiTelšių apskritis1289,576 ตร.ม.
87367TelsiaiTelšių apskritis
87368TelsiaiTelšių apskritis22072,601 ตร.ม.
87369TelsiaiTelšių apskritis6328,731 ตร.ม.
87370TelsiaiTelšių apskritis49518,391 ตร.ม.
87371TelsiaiTelšių apskritis14121,076 ตร.ม.
87372TelsiaiTelšių apskritis39119,489 ตร.ม.
87373TelsiaiTelšių apskritis17033,313 ตร.ม.
87374TelsiaiTelšių apskritis16528,810 ตร.ม.
87375TelsiaiTelšių apskritis3125,714 ตร.ม.
87376TelsiaiTelšių apskritis14815,099 ตร.ม.
87377TelsiaiTelšių apskritis15616,923 ตร.ม.
87378TelsiaiTelšių apskritis9267,259 ตร.ม.
87379TelsiaiTelšių apskritis20076,017 ตร.ม.
87380TelsiaiTelšių apskritis65211,694 ตร.ม.
87381TelsiaiTelšių apskritis
87382TelsiaiTelšių apskritis17454,712 ตร.ม.
87383TelsiaiTelšių apskritis65212,173 ตร.ม.
87384TelsiaiTelšių apskritis68223,035 ตร.ม.
87385TelsiaiTelšių apskritis
87386TelsiaiTelšių apskritis5154,341 ตร.ม.
87387TelsiaiTelšių apskritis30439,666 ตร.ม.
87388TelsiaiTelšių apskritis4425,630 ตร.ม.
87389TelsiaiTelšių apskritis1510.106 ตร.กม.
87390TelsiaiTelšių apskritis8329,350 ตร.ม.
87391TelsiaiTelšių apskritis
87392TelsiaiTelšių apskritis570.74 ตร.กม.
87393TelsiaiTelšių apskritis3543.344 ตร.กม.
87394TelsiaiTelšių apskritis2330.114 ตร.กม.
87395TelsiaiTelšių apskritis1550.449 ตร.กม.
87396TelsiaiTelšių apskritis11517,341 ตร.ม.
87397TelsiaiTelšių apskritis6845,465 ตร.ม.
87398TelsiaiTelšių apskritis41862,595 ตร.ม.
87399TelsiaiTelšių apskritis3150.56 ตร.กม.
87400TelsiaiTelšių apskritis80.751 ตร.กม.
87401TelsiaiTelšių apskritis
87402Telšių apskritis1127.4 ตร.กม.
87403Telšių apskritis1197.3 ตร.กม.
87404Gadūnavas1100.287 ตร.กม.
87406Telšių apskritis67 ตร.กม.
87407TelsiaiTelšių apskritis
87408Telšių apskritis224.067 ตร.กม.
87409TelsiaiTelšių apskritis
87410TelsiaiTelšių apskritis
87411TelsiaiTelšių apskritis
87412TelsiaiTelšių apskritis
87413TelsiaiTelšių apskritis3082.416 ตร.กม.
87414Telšių apskritis8310.8 ตร.กม.
87416TelsiaiTelšių apskritis
87417TelsiaiTelšių apskritis
87418TelsiaiTelšių apskritis
87419TelsiaiTelšių apskritis
87420Telšių apskritis2322,359 ตร.ม.
87422TelsiaiTelšių apskritis332.554 ตร.กม.
87423TelsiaiTelšių apskritis
87424TelsiaiTelšių apskritis
87426TelsiaiTelšių apskritis1340.257 ตร.กม.
87427TelsiaiTelšių apskritis
87430Telšių apskritis35110 ตร.กม.
87431TelsiaiTelšių apskritis4570.713 ตร.กม.
88028Telšių apskritis
88101Telšių apskritis
88102Telšių apskritis5723.099 ตร.กม.
88103Telšių apskritis5913.573 ตร.กม.
88202Telšių apskritis2156.8 ตร.กม.
88226Telšių apskritis1690.547 ตร.กม.
88227Telšių apskritis46219.1 ตร.กม.
88237Telšių apskritis17737.6 ตร.กม.
88400Telšių apskritis77814.2 ตร.กม.
88401Telšių apskritis4680.903 ตร.กม.
88402Telšių apskritis1930.177 ตร.กม.
88403Telšių apskritis6229 ตร.กม.
88404Telšių apskritis25116.2 ตร.กม.
88405Telšių apskritis3301.571 ตร.กม.
88407Telšių apskritis18515.7 ตร.กม.
88408Telšių apskritis1711.1 ตร.กม.
88409Telšių apskritis
89001Krakiai
89021Telšių apskritis
89031Telšių apskritis
89046MazeikiaiTelšių apskritis
89066MazeikiaiTelšių apskritis
89100MazeikiaiTelšių apskritis1,7487.6 ตร.กม.
89101MazeikiaiTelšių apskritis2,0330.867 ตร.กม.
89102MazeikiaiTelšių apskritis49632,123 ตร.ม.
89103MazeikiaiTelšių apskritis1,1150.438 ตร.กม.
89104MazeikiaiTelšių apskritis4630.402 ตร.กม.
89105MazeikiaiTelšių apskritis15716,990 ตร.ม.
89107MazeikiaiTelšių apskritis59430,531 ตร.ม.
89108MazeikiaiTelšių apskritis1279,716 ตร.ม.
89109MazeikiaiTelšių apskritis12311,528 ตร.ม.
89110MazeikiaiTelšių apskritis49231,676 ตร.ม.
89111MazeikiaiTelšių apskritis12426,953 ตร.ม.
89112MazeikiaiTelšių apskritis11746,100 ตร.ม.
89114MazeikiaiTelšių apskritis10510,363 ตร.ม.
89115MazeikiaiTelšių apskritis45118,047 ตร.ม.
89116MazeikiaiTelšių apskritis32688,512 ตร.ม.
89118MazeikiaiTelšių apskritis55720,191 ตร.ม.
89119MazeikiaiTelšių apskritis3219,165 ตร.ม.
89121MazeikiaiTelšių apskritis28513,742 ตร.ม.
89122MazeikiaiTelšių apskritis4459,668 ตร.ม.
89124MazeikiaiTelšių apskritis5239,061 ตร.ม.
89125MazeikiaiTelšių apskritis50814,984 ตร.ม.
89126MazeikiaiTelšių apskritis9571.267 ตร.กม.
89127MazeikiaiTelšių apskritis21215,844 ตร.ม.
89128MazeikiaiTelšių apskritis22826,453 ตร.ม.
89129MazeikiaiTelšių apskritis4838,657 ตร.ม.
89130MazeikiaiTelšių apskritis13329,425 ตร.ม.
89132MazeikiaiTelšių apskritis14928,948 ตร.ม.
89133MazeikiaiTelšių apskritis37614,911 ตร.ม.
89134MazeikiaiTelšių apskritis50713,026 ตร.ม.
89135MazeikiaiTelšių apskritis49514,855 ตร.ม.
89136MazeikiaiTelšių apskritis36716,930 ตร.ม.
89137MazeikiaiTelšių apskritis13711,063 ตร.ม.
89138MazeikiaiTelšių apskritis48423,152 ตร.ม.
89139MazeikiaiTelšių apskritis5936,897 ตร.ม.
89140MazeikiaiTelšių apskritis36213,136 ตร.ม.
89141MazeikiaiTelšių apskritis12928,891 ตร.ม.
89142MazeikiaiTelšių apskritis4961.673 ตร.กม.
89143MazeikiaiTelšių apskritis9632,096 ตร.ม.
89144MazeikiaiTelšių apskritis1,1550.55 ตร.กม.
89145MazeikiaiTelšių apskritis1,1880.826 ตร.กม.
89146MazeikiaiTelšių apskritis12030,110 ตร.ม.
89147MazeikiaiTelšių apskritis35510,974 ตร.ม.
89148MazeikiaiTelšių apskritis1172,703 ตร.ม.
89149MazeikiaiTelšių apskritis12726,546 ตร.ม.
89150MazeikiaiTelšių apskritis37211,533 ตร.ม.
89151MazeikiaiTelšių apskritis14824,877 ตร.ม.
89152MazeikiaiTelšių apskritis10616,859 ตร.ม.
89153MazeikiaiTelšių apskritis16090,284 ตร.ม.
89154MazeikiaiTelšių apskritis3636,292 ตร.ม.
89156MazeikiaiTelšių apskritis3074,401 ตร.ม.
89157MazeikiaiTelšių apskritis30713,718 ตร.ม.
89158MazeikiaiTelšių apskritis30818,767 ตร.ม.
89159MazeikiaiTelšių apskritis41425,453 ตร.ม.
89161MazeikiaiTelšių apskritis9721,606 ตร.ม.
89162MazeikiaiTelšių apskritis9619,397 ตร.ม.
89163MazeikiaiTelšių apskritis11035,628 ตร.ม.
89164MazeikiaiTelšių apskritis11720,587 ตร.ม.
89165MazeikiaiTelšių apskritis45418,876 ตร.ม.
89166MazeikiaiTelšių apskritis47617,941 ตร.ม.
89167MazeikiaiTelšių apskritis1309,852 ตร.ม.
89168MazeikiaiTelšių apskritis2229,736 ตร.ม.
89169MazeikiaiTelšių apskritis11735,955 ตร.ม.
89170MazeikiaiTelšių apskritis11720,414 ตร.ม.
89171MazeikiaiTelšių apskritis18894,695 ตร.ม.
89172MazeikiaiTelšių apskritis47716,776 ตร.ม.
89173MazeikiaiTelšių apskritis33110,209 ตร.ม.
89174MazeikiaiTelšių apskritis2228,496 ตร.ม.
89175MazeikiaiTelšių apskritis3288,724 ตร.ม.
89176MazeikiaiTelšių apskritis20121,424 ตร.ม.
89177MazeikiaiTelšių apskritis31413,595 ตร.ม.
89178MazeikiaiTelšių apskritis39429,734 ตร.ม.
89179MazeikiaiTelšių apskritis22610,012 ตร.ม.
89180MazeikiaiTelšių apskritis4339,362 ตร.ม.
89181MazeikiaiTelšių apskritis4535,560 ตร.ม.
89182MazeikiaiTelšių apskritis31414,822 ตร.ม.
89183MazeikiaiTelšių apskritis31922,047 ตร.ม.
89184MazeikiaiTelšių apskritis34933,198 ตร.ม.
89185MazeikiaiTelšių apskritis9514,775 ตร.ม.
89186MazeikiaiTelšių apskritis37125,939 ตร.ม.
89187MazeikiaiTelšių apskritis17856,930 ตร.ม.
89188MazeikiaiTelšių apskritis38241,606 ตร.ม.
89189MazeikiaiTelšių apskritis1870.148 ตร.กม.
89190MazeikiaiTelšių apskritis
89213MazeikiaiTelšių apskritis1,2590.902 ตร.กม.
89214MazeikiaiTelšių apskritis6360.257 ตร.กม.
89215MazeikiaiTelšių apskritis7510.738 ตร.กม.
89216MazeikiaiTelšių apskritis11656,125 ตร.ม.
89217MazeikiaiTelšių apskritis2390.12 ตร.กม.
89218MazeikiaiTelšių apskritis
89219MazeikiaiTelšių apskritis5230.497 ตร.กม.
89221MazeikiaiTelšių apskritis2390.206 ตร.กม.
89222MazeikiaiTelšių apskritis2940.128 ตร.กม.
89223MazeikiaiTelšių apskritis2930.111 ตร.กม.
89224MazeikiaiTelšių apskritis3350.126 ตร.กม.
89225MazeikiaiTelšių apskritis28183,147 ตร.ม.
89226MazeikiaiTelšių apskritis5360.122 ตร.กม.
89227MazeikiaiTelšių apskritis8980.609 ตร.กม.
89228MazeikiaiTelšių apskritis3960.169 ตร.กม.
89229MazeikiaiTelšių apskritis4720.216 ตร.กม.
89230MazeikiaiTelšių apskritis15888,474 ตร.ม.
89231MazeikiaiTelšių apskritis6400.18 ตร.กม.
89232MazeikiaiTelšių apskritis13266,384 ตร.ม.
89233MazeikiaiTelšių apskritis1,6291.501 ตร.กม.
89234MazeikiaiTelšių apskritis54434,966 ตร.ม.
89235MazeikiaiTelšių apskritis2960.36 ตร.กม.
89239MazeikiaiTelšių apskritis6040.257 ตร.กม.
89241MazeikiaiTelšių apskritis
89242MazeikiaiTelšių apskritis
89243MazeikiaiTelšių apskritis
89244MazeikiaiTelšių apskritis1140.246 ตร.กม.
89245Telšių apskritis610.384 ตร.กม.
89246MazeikiaiTelšių apskritis
89247MazeikiaiTelšių apskritis
89248MazeikiaiTelšių apskritis
89249MazeikiaiTelšių apskritis
89250MazeikiaiTelšių apskritis
89251MazeikiaiTelšių apskritis
89252MazeikiaiTelšių apskritis860.451 ตร.กม.
89253Telšių apskritis0.232 ตร.กม.
89254MazeikiaiTelšių apskritis
89255MazeikiaiTelšių apskritis
89256MazeikiaiTelšių apskritis
89257MazeikiaiTelšių apskritis
89258MazeikiaiTelšių apskritis
89259MazeikiaiTelšių apskritis
89260Telšių apskritis3491.755 ตร.กม.
89261Telšių apskritis1,10220 ตร.กม.
89262Telšių apskritis28051.3 ตร.กม.
89263Telšių apskritis254.187 ตร.กม.
89300MazeikiaiTelšių apskritis2870.163 ตร.กม.
89301MazeikiaiTelšių apskritis59534.3 ตร.กม.
89304MazeikiaiTelšių apskritis1760.132 ตร.กม.
89305MazeikiaiTelšių apskritis3050.413 ตร.กม.
89306MazeikiaiTelšių apskritis8649,281 ตร.ม.
89307MazeikiaiTelšių apskritis5047,789 ตร.ม.
89308MazeikiaiTelšių apskritis1572,510 ตร.ม.
89310Telšių apskritis1489.2 ตร.กม.
89311Telšių apskritis3514.2 ตร.กม.
89312MazeikiaiTelšių apskritis770.123 ตร.กม.
89313MazeikiaiTelšių apskritis
89315MazeikiaiTelšių apskritis4220.386 ตร.กม.
89327MazeikiaiTelšių apskritis5776.7 ตร.กม.
89349Telšių apskritis1691.096 ตร.กม.
89356Telšių apskritis
89357Telšių apskritis1426 ตร.กม.
89358Telšių apskritis52443.6 ตร.กม.
89365Telšių apskritis144.844 ตร.กม.
89366Telšių apskritis47626 ตร.กม.
89416Telšių apskritis23821.9 ตร.กม.
89451Telšių apskritis27524.6 ตร.กม.
89452Telšių apskritis32112.4 ตร.กม.
90001Telšių apskritis
90006Telšių apskritis
90009Telšių apskritis
90021Telšių apskritis
90024Telšių apskritis
90027Telšių apskritis
90030Telšių apskritis
90042Telšių apskritis
90045Telšių apskritis
90100PlungeTelšių apskritis75517.2 ตร.กม.
90101Telšių apskritis2009 ตร.กม.
90102Telšių apskritis38840.5 ตร.กม.
90103PlungeTelšių apskritis74815.3 ตร.กม.
90104Telšių apskritis8882.363 ตร.กม.
90105PlungeTelšių apskritis7530.69 ตร.กม.
90107PlungeTelšių apskritis79011.9 ตร.กม.
90108PlungeTelšių apskritis8773.4 ตร.กม.
90109PlungeTelšių apskritis
90110PlungeTelšių apskritis38634.8 ตร.กม.
90112PlungeTelšių apskritis3,0502.018 ตร.กม.
90113PlungeTelšių apskritis3080.221 ตร.กม.
90114PlungeTelšių apskritis49730,921 ตร.ม.
90115PlungeTelšių apskritis1,4940.718 ตร.กม.
90116PlungeTelšių apskritis13515,094 ตร.ม.
90117PlungeTelšių apskritis1,3110.945 ตร.กม.
90118PlungeTelšių apskritis9600.784 ตร.กม.
90119PlungeTelšių apskritis16435,183 ตร.ม.
90120PlungeTelšių apskritis29516,232 ตร.ม.
90121PlungeTelšių apskritis2680.159 ตร.กม.
90122PlungeTelšių apskritis4580.317 ตร.กม.
90123PlungeTelšių apskritis9254,704 ตร.ม.
90124PlungeTelšių apskritis37795,228 ตร.ม.
90125PlungeTelšių apskritis31099,069 ตร.ม.
90126PlungeTelšių apskritis76733,530 ตร.ม.
90127PlungeTelšių apskritis18951,566 ตร.ม.
90128PlungeTelšių apskritis36425,959 ตร.ม.
90129PlungeTelšių apskritis24942,028 ตร.ม.
90130PlungeTelšių apskritis6523,046 ตร.ม.
90131PlungeTelšių apskritis2773,239 ตร.ม.
90132PlungeTelšių apskritis3863,096 ตร.ม.
90133PlungeTelšių apskritis1616,823 ตร.ม.
90134PlungeTelšių apskritis35611,129 ตร.ม.
90135PlungeTelšių apskritis5251,833 ตร.ม.
90136PlungeTelšių apskritis50914,808 ตร.ม.
90137PlungeTelšių apskritis13320,946 ตร.ม.
90138PlungeTelšių apskritis2518,456 ตร.ม.
90139PlungeTelšių apskritis11910,735 ตร.ม.
90140PlungeTelšių apskritis30228,356 ตร.ม.
90141PlungeTelšių apskritis9617,132 ตร.ม.
90142PlungeTelšių apskritis6500.477 ตร.กม.
90143PlungeTelšių apskritis6810.473 ตร.กม.
90144PlungeTelšių apskritis1750.124 ตร.กม.
90145PlungeTelšių apskritis32410,755 ตร.ม.
90146PlungeTelšių apskritis45711,212 ตร.ม.
90147PlungeTelšių apskritis8415,427 ตร.ม.
90148PlungeTelšių apskritis2340.131 ตร.กม.
90149PlungeTelšių apskritis10831,845 ตร.ม.
90150PlungeTelšių apskritis11316,519 ตร.ม.
90151PlungeTelšių apskritis10231,260 ตร.ม.
90152PlungeTelšių apskritis42813,603 ตร.ม.
90153PlungeTelšių apskritis6230.305 ตร.กม.
90154PlungeTelšių apskritis1,6270.42 ตร.กม.
90155PlungeTelšių apskritis5620.328 ตร.กม.
90156PlungeTelšių apskritis5610.162 ตร.กม.
90157PlungeTelšių apskritis2950.117 ตร.กม.
90158PlungeTelšių apskritis7210.156 ตร.กม.
90159PlungeTelšių apskritis
90160PlungeTelšių apskritis6630.307 ตร.กม.
90161PlungeTelšių apskritis1,0240.302 ตร.กม.
90162PlungeTelšių apskritis67439,522 ตร.ม.
90163PlungeTelšių apskritis3980.133 ตร.กม.
90164PlungeTelšių apskritis8740.314 ตร.กม.
90165PlungeTelšių apskritis3060.186 ตร.กม.
90166PlungeTelšių apskritis5420.17 ตร.กม.
90167PlungeTelšių apskritis2770.117 ตร.กม.
90168PlungeTelšių apskritis5610.648 ตร.กม.
90169PlungeTelšių apskritis2280.192 ตร.กม.
90170PlungeTelšių apskritis
90171PlungeTelšių apskritis
90172PlungeTelšių apskritis
90173PlungeTelšių apskritis
90174PlungeTelšių apskritis
90175PlungeTelšių apskritis
90176PlungeTelšių apskritis
90177PlungeTelšių apskritis
90178PlungeTelšių apskritis
90179PlungeTelšių apskritis
90180PlungeTelšių apskritis
90181PlungeTelšių apskritis
90182PlungeTelšių apskritis
90183PlungeTelšių apskritis
90184Telšių apskritis5121.155 ตร.กม.
90185Telšių apskritis803.092 ตร.กม.
90251Telšių apskritis2223.5 ตร.กม.
90252Telšių apskritis30714.6 ตร.กม.
90253Telšių apskritis1221.6 ตร.กม.
90261Telšių apskritis29323.9 ตร.กม.
90262Telšių apskritis2212.6 ตร.กม.
90263Telšių apskritis13635.8 ตร.กม.
90271Telšių apskritis24850.7 ตร.กม.
90302Telšių apskritis15048.4 ตร.กม.
90305Telšių apskritis28374.3 ตร.กม.
90306Telšių apskritis30051.8 ตร.กม.
90308Telšių apskritis5829.8 ตร.กม.
90355Telšių apskritis33532 ตร.กม.
90356Telšių apskritis11056.9 ตร.กม.
90357Telšių apskritis40822.8 ตร.กม.
90358Telšių apskritis18513.9 ตร.กม.
90373Telšių apskritis18014.2 ตร.กม.
90390Telšių apskritis31826.4 ตร.กม.
90391Telšių apskritis28418 ตร.กม.
90400Telšių apskritis22026.6 ตร.กม.
90401Telšių apskritis73420.9 ตร.กม.
90403Telšių apskritis16334.4 ตร.กม.
90487Telšių apskritis1702.33 ตร.กม.
90488Telšių apskritis2117.8 ตร.กม.
90489Telšių apskritis22617.6 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Telšių apskritis

ประชากร143,407
ความหนาแน่นของประชากร318.7 / km²
ประชากรชาย68,319 (47.6%)
ประชากรหญิง75,089 (52.4%)
อายุมัธยฐาน39.1
อายุมัธยฐานเพศชาย36.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง41.4
ธุรกิจใน Telšių apskritis3,158
ประชากร (1975)164,786
ประชากร (2000)174,158
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -13%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -17.7%

Telšių apskritis

Telšiai County (Lithuanian: Telšių apskritis; Samogitian: Telšiū apskrėtės) is one of ten counties in Lithuania. It is in the west of the country, and its capital is Telšiai. There are Lithuanians 98.7 % Latvians 0.1 % Russians 0.9 % Others 0.3 % . O..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Telšių apskritis