(3,627) รหัสไปรษณีย์ ใน Kauno apskritis

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน Kauno apskritis
ช่วงเวลาเวลายุโรปตะวันออก
พื้นที่889 ตร.กม.
ประชากร567,178 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย263,853 (46.5%)
ประชากรหญิง303,326 (53.5%)
อายุมัธยฐาน39.5
รหัสไปรษณีย์44001, 44037, 44100 (3,624 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์347, 349, 37 (1 เพิ่มเติม)
เมือง10
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
44104 - 55419เคานัส2,443
47407 - 47412, 54340 - 54380Domeikava43
53200 - 53316Garliava93
53282 - 53286, 53300 - 53306Mastaiciai18
53330 - 53371Akademija (Kaunas)44
54100 - 54184, 54301 - 54306Raudondvaris41
54400 - 54442Lapės43
54445 - 54471Karmėlava30
55104 - 55264Jonava139
57001 - 58119Kėdainiai298

แผนที่แบบโต้ตอบ

(3,627) รหัสไปรษณีย์ ใน Kauno apskritis

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
44001เคานัสKauno apskritis
44037เคานัสKauno apskritis
44100KarmėlavaKauno apskritis600.384 ตร.กม.
44101KarmėlavaKauno apskritis950.516 ตร.กม.
44104เคานัสKauno apskritis1990.347 ตร.กม.
44105เคานัสKauno apskritis3332.23 ตร.กม.
44109เคานัสKauno apskritis
44131เคานัสKauno apskritis1,0280.688 ตร.กม.
44132เคานัสKauno apskritis4960.153 ตร.กม.
44133เคานัสKauno apskritis2334,714 ตร.ม.
44134เคานัสKauno apskritis
44135เคานัสKauno apskritis23661,887 ตร.ม.
44136เคานัสKauno apskritis3430.203 ตร.กม.
44137เคานัสKauno apskritis11813,816 ตร.ม.
44138เคานัสKauno apskritis9551,112 ตร.ม.
44139เคานัสKauno apskritis49287,224 ตร.ม.
44140เคานัสKauno apskritis3480.107 ตร.กม.
44141เคานัสKauno apskritis22925,676 ตร.ม.
44142เคานัสKauno apskritis2295,981 ตร.ม.
44143เคานัสKauno apskritis4483,132 ตร.ม.
44144เคานัสKauno apskritis21974,196 ตร.ม.
44145เคานัสKauno apskritis68926,746 ตร.ม.
44146เคานัสKauno apskritis46276,664 ตร.ม.
44147เคานัสKauno apskritis46152,262 ตร.ม.
44148เคานัสKauno apskritis23242,796 ตร.ม.
44149เคานัสKauno apskritis23040,311 ตร.ม.
44150เคานัสKauno apskritis23335,343 ตร.ม.
44151เคานัสKauno apskritis4010.129 ตร.กม.
44155เคานัสKauno apskritis2188,375 ตร.ม.
44156เคานัสKauno apskritis22475,195 ตร.ม.
44157เคานัสKauno apskritis23245,522 ตร.ม.
44158เคานัสKauno apskritis6490.126 ตร.กม.
44162เคานัสKauno apskritis31272,370 ตร.ม.
44163เคานัสKauno apskritis21848,801 ตร.ม.
44164เคานัสKauno apskritis77737,550 ตร.ม.
44167เคานัสKauno apskritis1334,038 ตร.ม.
44168เคานัสKauno apskritis21244,918 ตร.ม.
44169เคานัสKauno apskritis18745,927 ตร.ม.
44170เคานัสKauno apskritis75921,623 ตร.ม.
44171เคานัสKauno apskritis19818,110 ตร.ม.
44172เคานัสKauno apskritis1,04520,540 ตร.ม.
44173เคานัสKauno apskritis23432,617 ตร.ม.
44174เคานัสKauno apskritis19668,381 ตร.ม.
44175เคานัสKauno apskritis84319,777 ตร.ม.
44181เคานัสKauno apskritis60552,172 ตร.ม.
44182เคานัสKauno apskritis19722,691 ตร.ม.
44183เคานัสKauno apskritis1,40154,043 ตร.ม.
44186เคานัสKauno apskritis14545,855 ตร.ม.
44187เคานัสKauno apskritis13765,411 ตร.ม.
44191เคานัสKauno apskritis22756,317 ตร.ม.
หน้า 1ถัดไป

ข้อมูลสถิติประชากรของ Kauno apskritis

ประชากร567,178
ความหนาแน่นของประชากร638.0 / km²
ประชากรชาย263,853 (46.5%)
ประชากรหญิง303,326 (53.5%)
อายุมัธยฐาน39.5
อายุมัธยฐานเพศชาย36.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง42.1
ธุรกิจใน Kauno apskritis20,185
ประชากร (1975)695,811
ประชากร (2000)710,778
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -18.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -20.2%

Kauno apskritis

Kaunas County (Lithuanian: Kauno apskritis) is one of ten counties of Lithuania. It is in the centre of the country, and its capital is Kaunas. On 1 July 2010, the county administration was abolished, and since that date, Kaunas County remains as the..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Kauno apskritis