ช่วงเวลาเวลายุโรปตะวันออก
ประชากร5,038
รหัสไปรษณีย์68220, 68221, 68222 (6 เพิ่มเติม)
ธุรกิจใน Plakhtiyivka, Odes’ka Oblast’7

(9) รหัสไปรษณีย์ ใน Plakhtiyivka, Odes’ka Oblast’

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
68220PlakhtiyivkaOdes’ka Oblast’5,038
68221PlakhtiyivkaOdes’ka Oblast’5,038
68222PlakhtiyivkaOdes’ka Oblast’5,038
68223PlakhtiyivkaOdes’ka Oblast’5,038
68224PlakhtiyivkaOdes’ka Oblast’5,038
68225PlakhtiyivkaOdes’ka Oblast’5,038
68226PlakhtiyivkaOdes’ka Oblast’5,038
68227PlakhtiyivkaOdes’ka Oblast’5,038
68232PlakhtiyivkaOdes’ka Oblast’5,038