ช่วงเวลาเวลายุโรปตะวันออก
รหัสไปรษณีย์66400, 66401, 66410 (31 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์4863

Anan’yiv

Ananyiv (Ukrainian: Ананьїв, Russian: Ананьев) is a city in Odessa Oblast, Ukraine. It stands on the Tyligul River. Population is 8,723 (2009). The town belonged to Moldavian Autonomous Soviet Socialist Republic from 1924 to 1940.  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Anan’yiv