มารีอูปัล
เมืองใกล้เคียง
ประเทศยูเครน 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(53) รหัสไปรษณีย์ ใน มารีอูปัล

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน มารีอูปัล
ช่วงเวลาเวลายุโรปตะวันออก
พื้นที่244 ตร.กม.
ประชากร406,397 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย184,900 (45.5%)
ประชากรหญิง221,497 (54.5%)
อายุมัธยฐาน42.3
รหัสไปรษณีย์27275, 87427, 87500 (50 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์629

(53) รหัสไปรษณีย์ ใน มารีอูปัล, Donets’ka Oblast’

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
27275มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87427มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87500มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87501มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87502มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87503มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87504มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87505มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87506มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87507มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87509มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87510มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87512มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87513มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87514มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87515มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87516มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87517มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87519มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87520มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87521มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87522มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87524มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87525มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87526มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87527มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87528มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87529มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87531มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87533มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87534มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87535มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87537มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87538มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87539มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87541มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87543มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87545มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87547มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87548มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87549มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87550มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87551มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87552มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87553มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87554มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87555มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87557มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87584มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87585มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87594มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87642มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626
87644มารีอูปัลDonets’ka Oblast’481,626

ข้อมูลสถิติประชากรของ มารีอูปัล, Donets’ka Oblast’

ประชากร406,397
ความหนาแน่นของประชากร1,665 / km²
ประชากรชาย184,900 (45.5%)
ประชากรหญิง221,497 (54.5%)
อายุมัธยฐาน42.3
อายุมัธยฐานเพศชาย38.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง45.7
ธุรกิจใน มารีอูปัล, Donets’ka Oblast’19
ประชากร (1975)448,862
ประชากร (2000)445,006
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -9.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -8.7%

มารีอูปัล

มารีอูปัล (อังกฤษ: Mariupol) เป็นเมืองท่าและเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศยูเครน ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลอะซอฟ  ︎  หน้าวิกิพีเดีย มารีอูปัล